"ช่อ"ชี้ต้องไม่ให้ ศอ.บต.เป็นเจ้าภาพนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

2020-07-07 18:00:05

"ช่อ"ชี้ต้องไม่ให้ ศอ.บต.เป็นเจ้าภาพนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

Advertisement

"ช่อ" ชี้นิคมอุตสาหกรรมจะนะ กลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งแตกแยกในพื้นที่ หากจะเดินหน้าโครงการต่อ ต้องไม่ให้ ศอ.บต. เป็นเจ้าภาพ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่หอศิลปวัฒนธรรม กทม. น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ได้เข้าสังเกตการณ์เวทีเสวนา “การเคลื่อนตัวของเกลียวคลื่นกลางกรุงกับลูกสาวแห่งทะเลจะนะ” ซึ่งเป็นเวทีสะท้อนเสียงของภาคประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ  และได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถานำก่อนเปิดเวทีเสวนาด้วย

น.ส.พรรณิการ์ระบุว่า นิคมอุตสาหกรรมจะนะ เป็นโครงการที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ผลักดันอย่างแข็งขันให้เกิดขึ้น โดยเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สร้างสันติภาพในขายแดนใต้ ศอ.บต. อ้างว่าจะพัฒนาพื้นที่ สร้างงาน 100,000 ตำแหน่ง แต่ขอถามหน่อยว่า คนในพื้นที่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์เป็นแรงงานภาคเกษตรเป็นคนกรีดยาง เขาจะมีความรู้ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างไร อีก 20 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวประมง ที่มีรายได้จากการหาปลาวันละ 3,000-5,000 บาท เขาจะต้องมาเป็นแรงงานรายวันรับค่าแรง 400 บาทหรือไม่  ที่สำคัญกว่านั้นการที่ ศอ.บต. ทำงานโฆษณาชวนเชื่ออย่างหนักให้คนในพื้นที่เห็นด้วยกับโครงการนี้ ยังกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งแตกแยกในพื้นที่ แบบนี้คือการแบ่งแยกแล้วปกครองแทนที่จะสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ 

น.ส.พรรณิการ์ กล่าวด้วยว่า หากจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อ อย่างน้อยต้องไม่ให้ ศอ.บต. เป็นเจ้าภาพ เพราะเป็นองค์กรที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จจากโครงสร้างการบริหารราชการภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ ควรให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและคัดค้านโครงการได้อย่างอิสระกว่านี้ ไม่ต้องเกรงกลัวอำนาจเบ็ดเสร็จของ ศอ.บต.

แท็กที่เกี่ยวข้อง