โควิด-19 เปิดช่องพวกใจบาป ย่องฉกวัตถุโบราณในพุกาม

2020-07-07 15:30:05

โควิด-19 เปิดช่องพวกใจบาป ย่องฉกวัตถุโบราณในพุกาม

Advertisement


รัฐบาลเมียนมาต้องส่งตำรวจพร้อมอาวุธครบมือออกลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุกาม เมืองมรดกโลกอายุหลายร้อยปีที่เต็มไปด้วยเจดีย์ 3,500 องค์ หลังจากมีหัวขโมยแอบเข้ามาขโมยวัตถุโบราณล้ำค่าจากศาสนสถานเหล่านี้ เพราะถูกทิ้งร้าง ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมอดีตอาณาจักรพุกามแห่งนี้ ระหว่างที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 โดยพอตกค่ำ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 นาย เดินตรวจตราทั่วพื้นที่ของเมืองพุกาม ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ 50 ตารางกิโลเมตร พร้อมกับไฟฉายสาดส่องไปตามเจดีย์เก่าผุพัง เพื่อหาผู้บุกรุก หรือแขกไม่ได้รับเชิญในยามวิกาล ที่แอบเข้ามาโจกรรมสมบัติเก่าแก่ของชาติ

พันตำรวจโทเชน วิน กล่าวกับเอเอฟพีว่า กองกำลังรักษาความมั่นคงของเรากำลังลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืน ตอนนี้ เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว แต่มันก็ยังเป็นปัญหาท้าทายอยู่การระบาดของไวรัสโควิด-19 กลายเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว การขาดหายไปของนักท่องเที่ยว หมายความว่า วัดวาอารามและโรงแรม ก็ว่างเปล่า ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น และยังเปิดช่องให้นักย่องเบาฉกฉวยโอกาสนี้ เข้าไปโจรกรรมวัตถุโบราณล้ำค่า

ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คนร้ายบุกเข้าไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และปล้นวัด 12 แห่ง ได้สิ่งของมีค่าไปจำนวนมาก ทั้งเจดีย์ทองแดง, เหรียญโบราณ และเครื่องประดับหยกเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองพันที่ 35 ถูกส่งเข้าประจำการเพื่อส่งเสริมกำลังกับตำรวจท่องเที่ยวท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ซึ่งทีมตำรวจมีทั้งใช้รถจิ๊ป, จักรยานยนต์ และเดินเท้า

เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่ง กล่าวผ่านหน้ากากอนามัย ซึ่งทุกคนต้องสวมขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า มันไม่ง่ายที่จะลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังงูพิษที่มีจำนวนมากในพื้นที่ด้วย

พุกาม เป็นเมืองโบราณและได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลก ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถึง 13 เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพุกาม อาณาจักรแห่งแรกของชาวเมียนมา ในช่วงรุ่งเรืองสูงสุดของอาณาจักรระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึง 13 มีวัด เจดีย์ และอาราม กว่า 10,000 แห่ง ถูกสร้างขึ้นบนที่ราบพุกามเพียงแห่งเดียว ซึ่งยังคงมีวัดและเจดีย์กว่า 3,500 แห่งที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน พุกามถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมียนมา รายได้หลักของเมืองคือการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนที่นี่เสมอทุกช่วงปี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากแถบเอเชียด้วยกันเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทางตอนกลางของพม่า สร้างความเสียหายครั้งใหญ่แก่พุกาม วัดเกือบ 400 แห่งได้รับความเสียหาย กรมโบราณคดีแห่งพุกามได้เริ่มต้นการสำรวจและบูรณะ โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญยูเนสโก