“นิด้าโพล”หนุนปรับ "อุตตม-สนธิรัตน์" พ้นเก้าอี้

2020-07-05 13:20:48

“นิด้าโพล”หนุนปรับ "อุตตม-สนธิรัตน์" พ้นเก้าอี้

“นิด้าโพล” หนุนปรับ "อุตตม-สนธิรัตน์" พ้นเก้าอี้  ชี้ "นฤมล" ไม่เหมาะสมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พปชร. เหตุยังขาดประสบการณ์ ผลงานยังไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควรเมื่อวันที่ 5 ก.ค.  “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปรับ ครม.?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 2563 จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการปรับ ครม.  ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.09 ระบุว่า ควรปรับ ครม. ทั้งคณะ เพราะ การบริหารงานที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ยังไม่มีผลงานให้เห็นเด่นชัด และอยากให้ ท่านอื่นลองเข้ามาบริหารบ้าง รองลงมา ร้อยละ 39.89 ระบุว่า ควรปรับ ครม. บางตำแหน่ง เพราะ บางตำแหน่งยังทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับ อยากได้บุคคลเข้ามาทำงานเหมาะสมกับตำแหน่ง ร้อยละ 16.95 ระบุว่า ยังไม่ถึงเวลาปรับ ครม. เพราะ อยากให้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 หมดจากประเทศก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรับ ครม. และร้อยละ 0.07 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านการปรับ ดร.อุตตม สาวนายน ออกจากตำแหน่ง  รมว.คลัง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.76 ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะ การบริหารงานมีความล่าช้า ผลงานยังไม่มีความโดดเด่น ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับ รองลงมา ร้อยละ 38.61 ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะ การทำงานดีอยู่แล้ว นโยบายช่วยเหลือประชาชนดี ควรให้โอกาสในการดำรงตำแหน่งต่อไปก่อน ร้อยละ 14.95 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และร้อยละ 1.68 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนการปรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ออกจากตำแหน่ง รมว.พลังงาน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.17  ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะ ไม่มีผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ อยากได้บุคคลที่ตรงกับตำแหน่งเข้ามาทำงานมากกว่า รองลงมา ร้อยละ 36.05 ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะ ผลงานที่ผ่านมายังดีอยู่ อยากให้โอกาสอยู่ในตำแหน่งต่อเพื่อดูผลงานต่อไป ร้อยละ 19.26 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และร้อยละ 3.52 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับการปรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ออกจากตำแหน่ง รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.73 ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ควรให้โอกาสในการดำรงตำแหน่งต่อไปก่อน รองลงมา ร้อยละ 36.45 ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะ ผลงานยังไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร ไม่มีการพัฒนา ไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 20.78 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และร้อยละ 5.04 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  ของโฆษกรัฐบาล ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.44 ระบุว่า ไม่เหมาะสม เพราะ ยังขาดประสบการณ์การทำงานทางด้านเศรษฐกิจ ผลงานยังไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร และการทำงานยังสู้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนเดิมไม่ได้ รองลงมา ร้อยละ 32.45 ระบุว่า เหมาะสม เพราะ มีความสามารถในการแจกแจงปัญหาได้ชัดเจน มีเหตุมีผล และอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น ร้อยละ 17.11 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 6.00 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ      


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง