อธิบดี สบส.รุดตรวจคลินิก 18 แห่งปมเบิกจ่ายค่ารักษาเท็จ

2020-07-04 20:35:22

อธิบดี สบส.รุดตรวจคลินิก 18 แห่งปมเบิกจ่ายค่ารักษาเท็จ

Advertisement

อธิบดี สบส.นำทีมเจ้าหน้าที่รุดตรวจคลินิก 18 แห่ง คลายปมเบิกจ่ายค่ารักษาเท็จ 

จากกรณี ที่มีการร้องเรียนการเบิกจ่ายเงินบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้กับสถานพยาบาลในการลงพื้นที่ชุมชนตรวจหาโรคเรื้อรัง แต่กลับมีสถานพยาบาลเอกชนบางแห่งทำการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งที่ไม่ได้มีการตรวจโรคแก่ประชาชนนั้น


เมื่อวันที่ 4 ก.ค. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า เมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดก็ไม่รอช้าสั่งการให้ สบส. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที โดยในวันนี้ตนได้นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมาย และกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  สบส.เข้าตรวจสอบการดำเนินการของสถานพยาบาลที่ถูกกล่าวอ้าง พร้อมกันทั้ง 18 แห่ง ในเขต กทม. เพื่อขจัดกระบวนการทุจริตการเบิกจ่ายงบของรัฐ และรักษาผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ จะมีการเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องของคลินิก และตรวจสอบเอกสารทางการแพทย์อย่างละเอียด เพื่อส่งข้อมูลให้แก่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป


ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. ได้กล่าวว่า หากผลการตรวจสอบพบว่า คลินิกมีการทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่มีการตรวจลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนจริง หรือลงประวัติข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้เข้าเกณฑ์การตรวจ กรม สบส.จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในฐานที่ผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล จัดทำหรือยินยอมให้ผู้อื่นจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค เอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล หรือเอกสารกรณีอื่นอันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรม สบส.อาจจะมีคำสั่งปิดสถานพยาบาลหากพบการกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างใดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาล หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาลอีกด้วย


แท็กที่เกี่ยวข้อง