"ส.ส.อนันต์"ขอรัฐบาลสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกร

2020-07-04 00:05:07

"ส.ส.อนันต์"ขอรัฐบาลสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกร

Advertisement

"ส.ส.อนันต์"ขอรัฐบาลช่วยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว พัฒนาดิน พร้อมหาปัจจัยการผลิตให้ตรงความต้องการของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่า  รัฐบาลมุ่งที่จะจัดสรรงบประมาณที่ยึดกับประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่รัฐบาลได้ดูแลไปก่อนหน้านี้ก่อนเกิดสถานการณ์โควิค-19 ใน 5 พืชหลักเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้ว แต่เมื่อมาเจอกับสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้เกษตรกร ได้รับผลกระทบไม่มากนัก ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดโอกาสทางสังคมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนชรา คนพิการ  อย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลจะเยียวยา และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเงิน 15,000 บาท ยังมีเสียงสะท้อนจากเกษตรกรว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งที่เกษตรกรอยากได้มากกว่าเงินคือปัจจัยการผลิตเพิ่ม เพราะจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง อย่างเช่น วันนี้ระบบชลประทานในประเทศไทย โดยกรมชลประทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียง 29 ล้านไร่ จากพื้นที่การทำเกษตรของเกษตรกร 130 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยคำถามก็คืออีก 120 ล้านไร่ รัฐบาลจะบริหารจัดการอย่างไรกับงบประมาณนี้ 

นายอนันต์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันเกษตรกรอยากได้ความหวังจากรัฐบาลให้กรมน้ำบาดาล และกระทรวงพลังงานเข้าไปเติมน้ำบาดาล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะคนอีกร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นเกษตรกร หากมีน้ำก็จะอยู่รอด  และขอให้รัฐบาลทำให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ทั่วประเทศ 29 ศูนย์ เป็นศูนย์เพื่อคนทำนาโดยแท้จริง โดยให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปพัฒนาดินอีกด้วย เพราะหากมีเมล็ดพันธุ์ น้ำ และดิน ที่มีความพร้อม ก็จะเป็นปัจจัยการผลิตที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับภาคการเกษตรด้วย ดังนั้นจึงอยากฝากไปยังรัฐบาลว่างบประมาณปี 64 นอกจากการให้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว ยังอยากให้มีการจัดสรรปัจจัยการผลิตให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร

แท็กที่เกี่ยวข้อง