บขส.สั่งเพิ่มเที่ยวโดยสารรองรับ ปชช.ช่วงวันหยุดยาว

2020-07-02 18:15:45

บขส.สั่งเพิ่มเที่ยวโดยสารรองรับ ปชช.ช่วงวันหยุดยาว

Advertisement

บขส. สั่งเพิ่มเที่ยวรถโดยสาร รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายมาโนช สายชูโต รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 4-7 ก.ค. ว่า วันหยุดยาวดังกล่าว ทาง บขส.ได้จัดรถโดยสาร ซึ่งมีทั้งรถ บขส., รถร่วม และรถตู้ วันละ 5,183 เที่ยว พร้อมเที่ยววิ่งเสริมอีก 1,700 เที่ยว เพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวได้ประมาณ 100,000 คน โดยในวันที่ 3 ก.ค.นี้ คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางสูงสุด หลังมีผู้โดยสารจองตั๋วล่วงหน้าประมาณ 40,000 คน แบ่งเป็นเส้นทางภาคเหนือร้อยละ 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 61 และเส้นทางภาคใต้ร้อยละ 91 อย่างไรก็ตาม บขส.ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบกอย่างเข้มงวด

โดย บขส.จะคุมเข้มผู้โดยสารและพนักงาน ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่สถานีขนส่ง หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ทสง บขส.จะห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ บขส.ยังจัดทำมาตรการเว้นระยะห่างภายในสถานีขนส่ง และบนรถโดยสาร โดยจัดที่นั่งบนรถไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด โดยหากที่นั่งครบจำนวนแล้วจะไม่ขายตั๋วเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด ที่สำคัญ คือ งดให้บริการอาหารรวมทั้งเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารมารับประทานบนรถ เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น