"อาดิลัน” แนะเพิ่มงบเยียวยาครู จากเหตุไม่สงบชายแดนใต้

2020-07-02 16:20:53

"อาดิลัน” แนะเพิ่มงบเยียวยาครู จากเหตุไม่สงบชายแดนใต้

Advertisement

"อาดิลัน” แนะเพิ่มงบประมาณเยียวยาครู บุคคลากรทางการศึกษา จากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ รวมทั้งให้ค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่รัฐสภา นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อภิปรายถึงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ว่า ขอให้รัฐบาลทบทวนการตั้งงบประมาณบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากจะมีการบริหารจัดการเหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ แล้วยังมีมิติของความมั่นคงที่จะต้องจัดการบริหารควบคู่กันไป ซึ่งหลายเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร้องขอให้มีการจัดสรรงบประมาณ แต่ก็ยังไม่ปรากฏในงบประมาณ ปี 2564 ยกตัวอย่าง คือ งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักปลัด แม้จะจัดสรรงบประมาณที่จัดให้สำนักปลัดจำนวนประมาณ 148,000 ล้านบาท แต่ได้มีการตัดงบประมาณในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาครู บุคคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตและพิการอันเนื่องมากจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ขอไว้เพียง 384 ล้านบาท ใช้สำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และคนกลุ่มนี้มีจำนวนไม่ถึง 200 ครอบครัว 

นายอาดิลัน กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนา ซึ่งแม้ตามโครงสร้างการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานราชการจะมีการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิลาม มีการเปิดสอนหลักสูตรสามัญควบคู่ไปกับการสอนศาสนา เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพูดภาษาไทยได้ โดยผ่านการสอนหลักสูตรสามัญ แต่กลับไม่ได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนให้กับบุคคลากรในส่วนนี้ และมีการเรียกร้องมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการสนับสนุนงบประมาณ

นายอาดิลัน ระบุว่าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จะเกิดสันติภาพได้นั้นเมื่อความยุติธรรมปรากฏ ไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมมือกับราชการได้ หากว่าประชาชนยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม จึงฝากประธานสภาฯผ่านไปยังฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาทบทวนจัดสรรงบประมาณลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามความเหมาะสม

แท็กที่เกี่ยวข้อง