นพดล เล็งฟ้องกลับ บุคคลเรียกภาษีชินคอร์ป

2017-03-28 14:50:37

นพดล เล็งฟ้องกลับ บุคคลเรียกภาษีชินคอร์ป

Advertisement

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย อดีตนายกรัฐมนตรี เตรียมยื่นอุทธรณ์กรณีกรมสรรพากรได้มีหมายแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมยืนยัน การขายหุ้นให้เทมาเส็ก เป็นการทำผ่านตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีภาระด้านภาษี และเตรียมฟ้องกลับมาตรา 157 กับบุคคลที่ดำเนินการเรียกเก็บภาษี
 
 

นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายทักษิณ ชินวัตร แถลงข่าวกรณีรัฐบาลเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ป เมื่อปี 2549 จำนวน 329.2ล้านหุ้น ซึ่งล่าสุดกรมสรรพากรได้มีหมายแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อเรียกเก็บจำนวน 1 หมื่น 7 พันล้านบาท โดยกรณีดังกล่าว นายนพดล ระบุว่า ในฐานะที่ นายทักษิณ เป็นผู้ถูกประเมินมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อเรื่องดังกล่าวใน 30วัน
ทั้งนี้ นายนพดล ยังกล่าวอีกว่า นายทักษิณ ไม่มีภาระความรับผิดชอบต่อภาษีด้วยเหตุที่เคยมีคำพิพากษาสรุปตอนหนึ่งว่าหุ้นดังกล่าว นายพานทองแท้ และ นางสาวพิณทองทา ซื้อมาจากแอมเปิ้ลริช ที่เป็นของนายทักษิณ ดังนั้น นายพานทองแท้ และ นางสาวพิณทองทา ไม่ใช่เจ้าของหุ้นที่แท้จริง

ส่วนตัวมองว่า เจ้าหน้าที่จะสรุปการซื้อขายหุ้นระหว่าง แอมเปิ้ลริช และ นายพานทองแท้ , นางสาวพิณทองทา เพื่อประเมินภาษีได้อย่างไร ในเมื่อหุ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ นายทักษิณ แต่ต้น  ธุรกรรมดังกล่าวถือเสมือนไม่เกิดขึ้น จึงไม่มีเงินได้และภาระภาษี อีกทั้งการขายหุ้นให้ เทมาเส็ก เป็นการกระทำผ่านตลากดหลักทรัพย์โดยหลังจากนี้จะเตรียมฟ้องอาญามาตรา 157 แต่จะดำเนินการกับใครทางทีมทนายขอพิจารณาเอกสารก่อน ซึ่งยังไม่สามารถกล่าวอะไรนอกเหนือจากนี้ได้เพราะจะเสียรูปคดีและทำให้การรวบรวมเอกสารยุ่งยาก  พร้อมเชื่อมั่นว่าการยื่นเรื่องอุทธรณ์กรณีดังกล่าวจะไม่เกิดปัญหา