ห้างญี่ปุ่นเริ่มเก็บเงินค่าถุงพลาสติก

2020-07-02 08:20:44

ห้างญี่ปุ่นเริ่มเก็บเงินค่าถุงพลาสติก

Advertisement

ห้างค้าปลีกทั่วญี่ปุ่น เริ่มเก็บเงินค่าถุงพลาสติกใส่สินค้า เมื่อวันพุธ (1 ก.ค.) ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่มีจุดหมาย ควบคุมความชื่นชอบของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น ในการใส่สิ่งของในหีบห่อ และท้ายที่สุดจะนำพาประเทศไปสู่การกำจัดขยะพลาสติก ในมาตรฐานเดียวกันกับบรรดาประเทศเศรษฐกิจชั้นนำอื่นๆ ของโลก

มาตรการใหม่อนุญาตให้ร้านค้าปลีกต่างๆ ในญี่ปุ่น สามารถกำหนดราคาค่าถุงพลาสติก ที่จะเก็บจากลูกค้าได้ ตามความเหมาะสม แต่โดยทั่วไปคิดราคาถุงละ 3 เยน หรือ 85 สตางค์ไทย

ชาวต่างชาติที่เดินทางไปเยือนญี่ปุ่น มักประหลาดใจที่ได้เห็นการบรรจุสิ่งของต่างๆ ในหีบห่อ แม้แต่บางอย่างที่ไม่จำเป็น เช่น ร้านสะดวกซื้อเกือบทั้งหมด จะห่อกล้วยแต่ละลูกด้วยถุงพลาสติกให้ลูกค้า
ญี่ปุ่นผลิตขยะห่อพลาสติก ต่อหัวของประชากร มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ หลายองค์กรรณรงค์ต่อต้านขยะพลาสติก กล่าวโจมตีรัฐบาลญี่ปุ่น เคลื่อนไหวช้าเกินไป ในการลดการบริโภคพลาสติกภายในประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่า มาตรการเก็บค่าถุงพลาสติกทั่วประเทศ มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคิดทบทวน ถุงพลาสติกมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด และจะช่วยให้ประชาชนคิดทบมวนวิถีชีวิตใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศจะลด ปริมาณขยะพลาสติกในประเทศลงประมาณ 1 ใน 4 จากที่มีปีละ 9.4 ล้านตัน ภายในปี พ.ศ. 2583.