“Chance to Change” โดย ปตท ร่วมกับ นิว 18 โครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อ “รักทะเล อย่าลังเล” ชิงรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

2017-09-18 16:05:57

“Chance to Change” โดย ปตท ร่วมกับ นิว 18 โครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อ “รักทะเล อย่าลังเล”  ชิงรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

Advertisement


“Chance to Change”

www.chancetochange.newtv.co.th


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ นิว 18 ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์ 

มาสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอสั้น กระตุ้นหัวใจคนไทย หันมาใส่ใจดูแลรักษาท้องทะเลไทยไปด้วยกัน
กับการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้แนวคิด “รักทะเล อย่าลังเล” ชิงรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท
เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2560
(ส่งผลงานทาง Youtube และ คัดลอก URL
โพสต์ลงในเว็บไซต์ www.chancetochange.newtv.co.th


คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด1. ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับการศึกษาและจำนวนผู้ร่วมทีมของผู้สมัคร
2. ผู้ส่งผลงานร่วมประกวดต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือ ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ระยะเวลาการประกวด 

1. เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2560
2. ประกาศรายชื่อผลงานเข้ารอบสุดท้าย 10 คลิป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
3. ประชาสัมพันธ์ผลงานเข้ารอบสุดท้ายเพื่อหาป็อปปูล่า โหวต ระหว่างวันที่ 23- 29 พฤศจิกายน 2560
4. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง นิว 18
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง นิว 18 / Facebook : newtv18 / www.chancetochange.newtv.co.th
กติกาการประกวด
1. สมัครและส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ www.chancetochange.newtv.co.th 
2. ผลงานที่ส่งประกวดเป็นคลิปวิดีโอสั้นแนวคิด “รักทะเล อย่าลังเล” 
3. คลิปวิดีโอ 1 เรื่องต้องมีความยาวจะไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที
4. ผลงานมีขนาดไฟล์ ไม่เกิน 500 MB ต่อ 1 คลิป ไฟล์ VDO format เป็น .MP4 เท่านั้น 
5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งคลิปวีดีโอทั้งหมดไม่เกิน 3 คลิป ต่อ 1 ท่าน/ทีม


6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เคยส่งเข้าร่วมประกวดหรือได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
7. สามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
8. ผู้ส่งคลิปวิดีโอได้โดยการอัพโหลด ผ่าน Youtube และ คัดลอก URL โพสต์ลงในเว็บไซต์ www.chancetochange.newtv.co.th
9. โครงการจะทำการคัดเลือกคลิปวิดีโอเข้าสู่รอบคัดเลือกจำนวน 10 คลิป และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เจ้าของผลงานทั้ง 10 ท่าน ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมการ  หากไม่สามารถมานำเสนอผลงานด้วยตนเองได้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

10. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานโครงการมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ 

11. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
12. รูปแบบคลิปที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
13. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้
14. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด1. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลพร้อมเงินสด 50,000 บาท /ทีม
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเงินสด 20,000 บาท /ทีม
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่รางวั พร้อมเงินสด 10,000 บาท /ทีม
4. รางวัลป๊อปปูล่าร์ โหวต เงินรางวัล 5,000 บาท /ทีม
5. รางวัลชมเชย 7 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท /ทีม

www.chancetochange.newtv.co.th