เฟส5เปิดอาบนวด-โอเกะ ใส่หน้ากาก ยืนนั่งห่าง 1 เมตร

2020-06-24 20:25:06

เฟส5เปิดอาบนวด-โอเกะ   ใส่หน้ากาก ยืนนั่งห่าง 1 เมตร
วันที่ 24 มิ.ย. 63 รายงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 ประเทศไทย ไม่มีผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศติดต่อกัน เป็นวันที่ 30


แต่มีผู้ติดเชื้อใหม่ จากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 1 ราย เป็นพนักงานร้านอาหาร ชายไทยอายุ 31 ปี เดินทางจากประเทศฟิลิปปินส์ ถึงไทยวันที่ 17 มิ.ย.63 ตรวจพบเชื้อวันที่ 22 มิ.ย.63 ไม่มีอาการ ทั้งนี้ มีคนไทยกลับจากฟิลิปปินส์ รวม 961 ราย พบติดเชื้อเพียง 2 ราย

Advertisement


ยอดผู้ป่วยสะสมวันนี้ 3,157 ราย หายป่วยเพิ่มอีก 3 รวมที่หายแล้ว 3,026 ราย อยู่โรงพยาบาล 73 ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม


Advertisementส่วนสถานการณ์ของโลก มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันเดียว 165,878 ราย ยอดสะสม 9,353,739 เสียชีวิตเพิ่ม 5,467 ราย ยอดรวม 479,806การไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศถึง 30 วัน ขณะที่ผ่านการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อมาถึง 4 ระยะ รวมกว่า 60 วัน จึงเป็นความหวังของผู้ประกอบกิจการ กิจกรรม ส่วนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 เป็นต้นไป
Advertisementนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) กล่าวถึงการผ่อนคลายกิจการกิจกรรม ซึ่งเป็นระยะที่ 5 เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมาก ศบค.รับฟังทุกเสียงของผู้เดือดร้อนที่ร้องขอ ทั้ง 5 กิจการ กิจกรรม ได้แก่


1.การใช้อาคารสถานที่โรงเรียน สถาบันการศึกษา ซึ่งจะให้เปิดหมดทั้งของรัฐและเอกชน ในวันที่ 1 ก.ค.63


2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ เปิดได้ทุกแห่งไม่จำกัดเวลา ให้กลับสู่รูปแบบเดิมทั้งหมด3.สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เป็นไปตามใบอนุญาต การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ขายเวลา11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น มาตรการควบคุมหลัก ให้เปิดได้ไม่เกิน 24.00 น. เวลาเดียวกันทั้งหมด มีระยะยืน-นั่ง 1 เมตร จำกัดพื้นที่ผู้ใช้บริการมากกว่า 4 ตร.ม. ต่อคน ห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น พนักงานต้องสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา บริการจุดล้างมือให้เพียงพอ ทำความสะอาดห้องสุขา พื้นผิวสัมผัส ระยะห่างของโต๊ะควรมากกว่า 2 เมตร หากทำไม่ได้ ให้ทำฉากกั้นสูง 1.5 เมตร มีระบบระบายอากาศ ระบบหมุนเวียนอากาศที่ดี มีพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่ อยู่ภายนอก

Advertisement

มีการตรวจหาเชื้อโควิดพนักงานเป็นระยะ งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่นการโฆษณาโดยพนักงานเชียร์เบียร์ ทั้งต้องไม่ยินยอมให้ลูกค้านำสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภค ให้นั่ง-ยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน งดนั่งร้องเพลง เต้น หรือยินยอมให้มีการเต้นกับลูกค้า งดการเต้นนอกพื้นที่ บริเวณโต๊ะที่นั่ง งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเหยือก ถ้วย หรือภาชนะที่ใช้ร่วมกัน ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ของรัฐ เพื่อกำกับติดตาม โดยต้องบันทึกข้อมูลไว้มากกว่า 1 เดือน มีระบบพื้นที่รอคิวห่างกันมากกว่า 1 เมตร ผู้ใช้บริการทุกคน ต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยแอปพลิเคชันไทยชนะ


4.ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ต้องมีใบอนุญาตประกอบการที่ถูกต้อง เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้ 2 ช่วง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 – 20.00 น. วันหยุด 10.00-20.00 น. อายุ 15-18 ปี เข้าใช้บริการได้ 2 ช่วง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 – 22.00 น. วันหยุด 10.00-22.00 น. และอายุมากกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะออกคู่มือเกณฑ์ปฏิบัติและประเมินความพร้อม ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา มีจุดล้างมือให้เพียงพอ จำกัดพื้นที่ผู้ใช้บริการมากกว่า 5 ตร.ม. ต่อคน เว้นระยะยืน เดิน นั่ง มากกว่า 1 เมตร ให้บริการในระบบรอบละ 2 ชม.พัก 15 นาที ติดตั้งกล้องวงจรปิด งดเครื่องดื่มและอาหาร งดกิจกรรมแจกรางวัล ผู้ใช้บริการต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะตรวจการเข้า ออก


5.สถานประกอบกิจการ อาบอบนวด โรงน้ำชา ต้องสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีระยะยืน นั่ง มากกว่า 1เมตร ยกเว้นขณะอาบน้ำ มีจุดบริการล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิว บ่อย ๆ ควบคุมไม่ให้แออัด ผู้ใช้บริการทุกคนต้องลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ด้วยแอปฯ ไทยชนะ หรือจดบันทึกรายงานแทน ตรวจอุณหภูมิร่างกาย พนักงานให้ตรวจหาเชื้อเป็นระยะ ๆ 
นอกจากกิจการ กิจกรรมสายบันเทิง ในด้านที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีการพิจารณาผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเป้าหมาย ที่ตอบรับมาตรการ State Quarantine และลงทะเบียนไว้แล้ว ให้เข้ามาได้ และต้องกักตัว 14 วัน ใน State Quarantine ได้แก่ นักธุรกิจ นักลงทุนประมาณ 700 คน แรงงานฝีมือ 
ผู้เชี่ยวชาญประมาณ 15,400 คน คนต่างด้าวที่มีครอบครัวเป็นคนไทย และ หรือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ 2,000 คน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ประมาณ 2,000 คน และ Medical and Wellness Tourism ประมาณ 30,000 คน 


Advertisement
2) กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้มาตรการคุมไว้สังเกต ได้แก่ นักธุรกิจ นักลงทุน ที่เดินทางเข้ามาในระยะเวลาสั้น ๆ เป็นแขกของรัฐบาลหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่ผ่านการตรวจปลอดโควิด-19 ทั้งจากประเทศต้นทาง และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ให้มีทีมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข หรือทีมที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขติดตามคณะเดินทาง ตามมาตรการคุมไว้สังเกต ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้เดินทางในโครงการ Travel Bubble โดย กลุ่มที่ 1 .นักธุรกิจ นักลงทุนที่ตอบรับมาตรการ ASQ (Waiting List) ให้ดำเนินการได้ทันทีกลุ่มที่ 2 กลุ่มแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ คนต่างด้าว ที่เป็นครอบครัวของคนไทย และ หรือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน ที่เข้ามาในระยะสั้น ๆ หรือแขกของรัฐบาล ให้ดำเนินการวันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป 


กลุ่ม Medical and Wellness Tourism พื้นที่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ และเชียงราย และ Medical and Wellness Tourism ให้ใช้แนวทาง SHA หรือ Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการในวันที่ 1 ก.ค. 63 หรือเมื่อมีความพร้อมโครงการ Travel Bubble รูปแบบที่ 1 แบบมาตรการ Villa Quarantine ให้เริ่มวันที่ 1 ส.ค. 63 รูปแบบที่ 2 แบบผ่อนคลายมาตรการ State Quarantine ให้ดำเนินการเมื่อพร้อมและสังคมเชื่อมั่นในมาตรการ


แม้ไม่ยอมการ์ดตก แต่ก็วางใจได้ว่าความเข้มข้นของมาตรการช่วยทำให้การระบาดสงบได้ระดับหนึ่ง ก็ถึงเวลาต้องผ่อนคลายให้ทุกกิจการทำมาค้าขายกันได้


บางอย่างถึงจะมีความเสี่ยงก็ต้องปล่อย  พร้อมกับเกณฑ์ที่จะเป็นนิวนอร์มอลที่ทุกคนต้องทำตาม  เพื่อรักษาสถิติการติดเชื้อเป็น 0 ให้นานยิ่งขึ้น