เคาะบ้าน1.5 แสนค้นโควิด ชายแดนเมียนมา

2020-06-20 21:50:12

เคาะบ้าน1.5 แสนค้นโควิด    ชายแดนเมียนมาวันที่ 20 มิ.ย. 63 รายงานไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นหญิงไทยวัย 28 ปี เดินทางกลับจากประเทศบาห์เรน อาชีพรับจ้าง เฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ(State Quarantine) ไม่มีผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศ ต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 26


จำนวนผู้ป่วยสะสม 3,147 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 10 ราย ยอดรวมผู้ที่กลับบ้านได้แล้ว 3,018 ราย ที่รักษาในโรงพยาบาล 71 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) ระบุว่า การติดเชื้อขณะนี้ เป็นคนไทยจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้จัดระบบเฝ้าระวังคนไทยกลุ่มนี้ ทั้งการตรวจคัดกรองผู้มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ อาการระบบทางเดินหายใจ จัดที่พักเพื่อเฝ้าระวังกักตัว เป็นเวลา 14 วัน โดยผู้ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการ เนื่องจากเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ร่างกายแข็งแรง แต่ที่พบ ก็ด้วยการเก็บตัวอย่าง ตรวจหาเชื้อจากทุกคนที่เข้ากักตัว 2 ครั้ง เพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อสู่คนในประเทศ

Advertisement


นอกจากนี้ ได้เฝ้าระวัง ตรวจหาเชื้อกับแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่เดือน พ.ค.63 – 15 มิ.ย.63 รวม 11,027 คน ผลไม่พบเชื้อก่อโรคแต่อย่างใด


Advertisementอย่างไรก็ตาม แม้ทางการจะทุ่มเทสรรพกำลัง งบประมาณ และได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างดี จนไม่พบการติดเชื้อจากภายในประเทศถึง 26 วัน แต่ในพื้นที่รอยต่อแนวชายแดน ที่มีช่องทางการผ่านเข้าออก ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ


มีรายงานข่าว อ้างการเปิดเผยโดยกระทรวงสาธารณสุขประเทศเมียนมาว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 23 คน เป็นแรงงานชาวไทย 18 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศไทยผ่านด่านชายแดนติดต่อกับ จ.ตาก และผ่านด่าน จ.ระนอง 1 ราย นอกจากนี้ มีชาวมาเลเซียอีก 4 ราย เดินทางจากประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 ทั้งหมดอยู่ในศูนย์กักกันโรค เมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยง ติดกับชายแดนไทยบริเวณ จ.ตากกรณีนี้ แพทย์ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ในไทย มีท่าทีแปลกใจกับการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากข้ามแดนออกไป ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก


วันเดียวกัน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา


Advertisementรายงานแจ้งว่า พื้นที่ จ.ตาก พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 3 ราย รักษาหายทั้งหมด มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) 132 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ มีผู้สัมผัสใกล้ชิด (Contact case) 45 ราย ติดตามครบกำหนด 14 วันทุกราย โดยมีผู้มีความเสี่ยงกักกันอยู่ที่บ้านและต้องถูกติดตาม โดยอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 19,118 ราย


ทั้ง อสม.ได้ออกเคาะประตูบ้านเพื่อให้ความรู้และค้นหากลุ่มเสี่ยงอีก 151,501 หลังคาเรือน


จ.ตาก มีภูมิประเทศ เป็นพื้นที่สูง ยากลำบากแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข แต่ด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. จึงทำให้การคัดกรองโรคมีประสิทธิภาพ ไม่พบการแพร่ระบาดของโรค ทั้งที่มีความเสี่ยงสูงจากการเข้าออกของประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน นักท่องเที่ยว โดยมีด่านคัดกรองหลัก 4 จุดคือด่านตรวจวังเจ้า แม่สลิด วังประจบ ห้วยหินฝน ตั้งแต่ วันที่ 26มี.ค.63 –17 มิ.ย.63 คัดกรองผู้เดินทาง 419,931 คน ด่านพรมแดนไทย – เมียนมา คัดกรองรวม 299 คน โดยรับตัวไว้ที่ สถานกักกันโรคพื้นที่ (Local Quarantine) ทั้งหมดรายงานข่าวจากเมียนมาชิ้นนี้ คงต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงว่า มีการเดินทางผ่านออกนอกประเทศได้อย่างไร จึงถูกตรวจพบการติดเชื้อ

Advertisement
เผื่อจะได้รับทราบข้อบกพร่องที่มี เพื่อหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น


Advertisement