ข่าวดี! ระดับน้ำโขงขึ้นฉับพลัน วันเดียวเกือบครึ่งเมตร

2020-06-18 16:30:50

ข่าวดี! ระดับน้ำโขงขึ้นฉับพลัน วันเดียวเกือบครึ่งเมตร

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่าน จ.หนองคาย เพิ่มสูงขึ้นฉับพลันวันเดียวเกือบครึ่งเมตร สองวันรวมกันขึ้นสูงกว่า 80 ซม. โป๊ะแพ และกระชังปลาเร่งปรับให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ส่งผลดีต่อระบบประปา ที่ทำให้เครื่องสูบน้ำที่อยู่ในอาคารสูบน้ำดิบ สามารถสูบน้ำได้ทุกเครื่อง

วันที่ 18 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่มีฝนตกทางตอนเหนือทั้งของไทยและ สปป.ลาว และฝนตกในพื้นที่ จ.หนองคาย ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน จ.หนองคาย ยังมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกวัน ล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 2.67 เมตร เทียบกับช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ เพิ่มขึ้นถึง 46 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 9.53 เมตร ระดับน้ำโขงที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว 2 วันติดต่อกัน ขึ้นสูงรวมกันถึง 82 ซม.

จากระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เจ้าของโป๊ะแพ ที่อยู่ในแม่น้ำโขงต้องมีการปรับโป๊ะแพ รวมไปถึงสะพานขึ้นลงให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกันกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาก็ต้องดูแลกระชังปลาที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด คอยปรับเชือกและสลิงที่ยึดกระชังปลาให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำที่ขึ้นลงเช่นเดียวกัน
ระดับน้ำโขงที่ขึ้นสูงได้ส่งผลดีต่อระบบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย ที่ทำให้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ในอาคารสูบน้ำดิบ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณชุมชนวัดมีชัยท่า ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย สามารถสูบน้ำดิบส่งให้กับโรงกรองน้ำทั้งที่โรงกรองน้ำภายในบริเวณการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย ในเขตเทศเมืองหนองคาย และที่โรงกรองน้ำบ้านหนองบัว ตำบลกวนวันได้อย่างเต็มที่ จากเดิมที่ระดับน้ำโขงต่ำกว่าหัวสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งอยู่ในอาคารสูบน้ำ จนต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบนโป๊ะแพ จำนวน 2 เครื่องเพื่อสูบน้ำดิบ ทำให้ขณะนี้การผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย สามารถผลิตน้ำประปาได้เป็นปกติไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดิบไม่พอเพียงในการผลิตน้ำประปาแล้ว