ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

2020-06-11 11:31:55

ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

Advertisement

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 0  ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 0  ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 3,125 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมยอดเสียชีวิตสะสม 58 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,987 ราย เหลือนอน รพ. 80 ราย

สำหรับสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 7,452,809 ราย อาการรุนแรง 53,815 ราย รักษาหายแล้ว 3,749,886 รายเสียชีวิต 418,919 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา 2,066,401 ราย 2. บราซิล 775,184 ราย 3. รัสเซีย 493,657 ราย 4. สหราชอาณาจักร 290,143 ราย 5. สเปน 289,360 ราย ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 85 จำนวน 3,125 ราย