เฮ! ระยะ4มีลุ้นเหล้าเคล้าอาหาร คอนเสิร์ตอีเวนต์กีฬาอย่าพ่นน้ำลาย

2020-06-10 21:30:19

เฮ! ระยะ4มีลุ้นเหล้าเคล้าอาหาร   คอนเสิร์ตอีเวนต์กีฬาอย่าพ่นน้ำลายรายงานข่าวโควิด-19 วันที่ 10มิ.ย.63 ยังมารอยเดิม การติดเชื้อในประเทศ 0 รายเป็นวันที่ 16 แต่จำนวนยังเพิ่มอีก 4 ราย ในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ(State quarantine) ยอดสะสม 3,125 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผู้ที่รักษาหายเพิ่มอีก 8 ราย รวมที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,981 ราย (95.39%)


ผู้ติดเชื้อที่พบวันนี้ 1 ราย เป็นชายไทยวัย 44 มาจากสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ส่งเข้ารักษาที่ รพ.ใน กรุงเทพมหานคร รายที่สอง เป็นหญิงวัย 34 มาจากประเทศปากีสถาน1 ราย ในครอบครัวมีผู้ป่วย 5 ราย ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ ส่งรักษาที่ รพ.ในกรุงเทพมหานคร อีก 2 ราย เป็นหญิงไทยวัย 35 กลับจากประเทศอินเดีย เข้ารักษาที่ จ. ชลบุรี

การไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันถึง 16 วัน พบเฉพาะคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศแทบทุกเที่ยวบิน เป็นการยืนยันว่า เหตุการณ์ในต่างประเทศยังมีปัญหาการระบาดโดยทั่วไป ต้องเฝ้าระวังการเข้าประเทศอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ สถานการณ์ล่าสุด ผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกมีถึง 7,318,124 ราย เสียชีวิต 413,648 ราย ราวร้อยละ 5.7 หายป่วยแล้ว 3,600,000 กว่าราย หรือร้อยละ 49.2

คนในประเทศ ทั้งประชาชนทั่วไป คนหาเช้ากินค่ำ ตลอดจนผู้ประกอบกิจการ จึงใส่ใจว่ามาตรการระยะต่อไปจะมีอย่างไรและเริ่มได้เมื่อใด ซึ่งมีรายงานล่าสุดว่า จะมีการเสนอทดลองยกเลิกการห้ามอออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) เวลา 23.00-03.00 เป็นเวลา 15วัน แต่ยังใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป เพื่อดูว่าประชาชนรับได้หรือไม่ ใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือเปล่า ขณะเดียวกัน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19(ศบค.) ขณะนี้มีการยกร่างมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ซึ่งจะพิจารณากันวันที่ 12 มิ.ย.63นพ.ทวีศิลป์ ได้นำร่างข้อเสนอการผ่อนคลาย รายงานให้ทราบโดยย้ำว่า อาจมีการปรับเปลี่ยนยกเลิกหรือเพิ่มเติมได้ โดยเป็นกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หรือกลุ่มสีแดง การผ่อนผันแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ซึ่งเบื้องต้นมีดังนี้
1.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ ให้เปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษาประเภทนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ จัดการอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้นได้ โดยมีการดูแล นักเรียน พื้นที่ อาคาร และการเว้นระยะห่างตามที่กำหนด2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต มีรายละเอียดแยกย่อยหลายรายการ ที่สำคัญ การให้ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร ไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ แต่งดส่งสริมการขาย เช่นไม่อนุญาตให้มีพนักงานงานเชียร์ งดกิจกรรมที่สียงดัง งดบุฟเฟต์ตักอาหารด้วยตนเอง

เหตุผลที่ให้ดื่มสุราในภัตตคาร ร้านอาหาร แต่ไม่ให้เปิดผับ เพราะส่วนใหญ่ลูกค้ารับประทานอาหารใช้เวลาไม่นาน แต่ผับ คาราโอเกะ ผู้ใช้บริการจะอยู่นานกว่า


ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เพื่อการประชุม อบรม สัมมนาของทางราชการ ให้จัดประชุม อบรม สัมมนา โดยคิดเกณฑ์ 4 ตร.ม.ต่อคนการจัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ให้มีระยะนั่ง-ยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ต้องลดความหนาแน่น มีระเบียบของผู้เข้าชม แต่ให้งดส่งเสริมการขายและให้นั่งเว้นที่ การขนส่งสาธารณะทุกประเภท รถโดยสารประจำทาง-รถปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน ให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้ 2 ที่ เว้น 1 ที่ จำกัดจำนวนไม่เกิน 70 % ของความจุผู้โดยสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง เข้าชมเป็นรอบๆ เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ส่วนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ และสถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน โดยเด็กเล็กกำหนดพื้นที่ 2 ตร.ม.ต่อคน ที่นอนต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ผู้ดูแลต้องผ่านอบรมหลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค 

3. กิจกรรมการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ สันทนาการ การถ่ายทำภาพยนตร์ วีดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ ให้กองถ่ายทำทุกแผนกไม่เกิน 150 คน ผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน พิธีกรที่ใส่ Face Shield ควรสวมหน้ากากผ้า หรือใส่หน้ากากผ้าอย่างเดียวกัน กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซน อบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวม โดยจำกัดผู้ใช้บริการเป็นรอบ เกณฑ์ 5 ตร.ม.ต่อคน ยกเว้นกิจการอาบ อบ นวด ยังไม่ให้เปิดสนามกีฬากลางแจ้ง โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม สถานที่ออกกำลังกายทุกประเภท เพื่อการออกกำลังกาย ฝึกซ้อม การเรียนการสอนให้เล่นได้ แต่ ไม่อนุญาตให้มีผู้ชม หากมีการจัดการแข่งขันให้ถ่ายทอดเพื่อรับชมได้ โดยไม่มีกิจกรรมอื่นร่วมด้วย โดยผู้จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทต้องลงทะเบียนจัดแข่งขัน ภายใต้การควบคุมกำกับของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย ลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิก ให้จำกัดรวมกลุ่มต้องใช้พื้นที่มากกว่า 5 ตร.ม.ต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน โดยใช้สวนสาธารณะ ประเภท สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ เปิดได้ โดยสวนน้ำและสระว่ายน้ำสาธารณะ ใช้เกณฑ์ 8 ตร.ม. ต่อผู้ใช้ 1 คน ต้องมีพนักงานLife guard ที่ผ่านการอบรม ดูแล ตรวจตรา ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ เครื่องเล่น ประเภท ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนี้ตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวนสนุก ให้เล่นได้ แต่จำกัดเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน ร้านเกมส์ที่อยู่นอกห้างยังไม่อนุญาต สวนสนุก สนามเด็กเล่น งดเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล แต่คุณหมอโฆษกย้ำว่า เป็นเพียงร่าง อาจมีการปรับเปลี่ยน ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ศบค.ชุดใหญ่ที่จะประชุมกันในเช้าวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. ตอนนี้รอลุ้นไปก่อน หวังว่าจะไม่เพี้ยนกว่านี้มากนัก