คกก.เฉพาะกิจ คาดสิ้นเดือนให้เปิดทุกกิจการ

2020-06-10 18:20:16

คกก.เฉพาะกิจ คาดสิ้นเดือนให้เปิดทุกกิจการ

Advertisement

คกก.เฉพาะกิจ แจงเหตุไม่ปลดล็อกผับ-บาร์ เพราะยังติด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คาดเปิดทุกกิจการสิ้นเดือนนี้

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. มีรายงานจากที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน แจ้งถึงสาเหตุที่ยังไม่อนุญาตให้เปิดผับ บาร์ และสถานบันเทิง เนื่องจากยังมีข้อจำกัดของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีคำสั่งห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว โดยที่ประชุมมีการพูดคุยเรื่องการผ่อนคลายกิจการต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพราะกิจการที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 4 ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2

ที่ประชุมยังพิจารณาว่าถึงการสิ้นสุดของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ โดยต้องรอให้คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของ ศบค.หารือว่าจะสามารถใช้กฎหมายฉบับอื่นมาทดแทน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้หรือไม่ ส่วนการยกเลิกเคอร์ฟิวจะต้องสอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรนของแต่ละกิจการ ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ น่าจะอนุญาตให้เปิดได้ทุกกิจการ ส่วนกรณีการอนุญาตให้เปิดผับ หรือบาร์นั้น คณะแพทย์ที่ดูแลเรื่องนี้ยังคงเป็นห่วงเพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากกิจการผับ และบาร์ มีโอกาสที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ง่ายกว่าร้านอาหารทั่วไป ส่วนการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว คงต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาแท็กที่เกี่ยวข้อง