"ส.ว.ประดิษฐ์" ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

2020-06-10 16:30:02

"ส.ว.ประดิษฐ์" ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

Advertisement

"ส.ว.ประดิษฐ์" ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคพื้นที่  ต.หนองจอก ต.หนองขนาน จ.เพชรบุรี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 มิ.ย.  นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านและเกษตรกร หมู่ 10 บ้านหันตะเภา ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง  


นายประดิษฐ์ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจาก ชาวบ้านและเกษตรกร หมู่ 10 ได้ร้องเรียนว่าขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคเนื่องจากน้ำจากคลองส่งน้ำ 3 ขวา สายใหญ่ 3 ไม่สามารถไหลเข้าท่อแยกลงเหมืองน้ำได้ในปริมาณปกติ หลังจากมีการปรับปรุงคลองส่งน้ำเป็นคอนกรีต วันนี้จึงได้เชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมกับผู้นำชุมชนและเกษตรกรมาพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านและยินดีปรับปรุงแก้ไขทำให้เป็นที่พอใจของชาวบ้านอย่างมาก

นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี กล่าวว่า เนื่องจากเกษตรกรน้ำไม่เข้าท่อหรือเข้าท่อน้ำ ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร วันนี้ทางท่าน ส.ว. ชลประทาน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร มาคุยกันเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากที่ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ใหญ่บ้านและท่าน ส.ว. ลงความเห็นร่วมกันว่าทางประทานจะขุดฝังท่อระบายน้ำแนวใหม่เพิ่มให้อีก 1 จุด เพื่อให้น้ำลงบ่อยืมและเกษตรกรสามารถสูบน้ำไปใช้ได้ โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จะได้เร่งดำเนินการขุดฝังท่อเพิ่มให้ในสัปดาห์หน้า ตามงบประมาณงานซ่อมแซมของเดือน มิ.ย.นี้ ส่วนท่อเดิม ชลประทานจะคงไว้เพื่อให้เกษตรกรใช้น้ำได้ทั้ง 2 ทาง ซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกันได้ผลที่น่าพอใจอย่างมาก ชาวบ้านและเกษตรกรก็ยินดีที่ทางชลประทานมาแก้ไขปัญหานี้ให้ ในนามของชลประทานขอขอบคุณชาวบ้านและเกษตรกร ตลอดจนท่าน ส.ว. ที่มาร่วมกันแก้ปัญหาผ่านไปด้วยดี

นายสำเริง คำคล้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหันตะเภา ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำที่ไหลมาจากคลองส่งน้ำ 3ขวา สายใหญ่ 3 ไม่สามารถไหลเข้าท่อแยกลงส่งเหมือนน้ำได้ หลังจากที่มีการปรับปรุงคลองระบายน้ำเป็นคลองปูน ทำให้ท่อน้ำแยกอยู่ในระดับที่สูงขึ้นประกอบกับระยะทางของเหมืองน้ำเส้นนี้มีระยะทางยาวประมาณ 2 กม. ต่อเชื่อมอีกถึง 3 หมู่บ้านคือหมู่10, 12 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง และหมู่ 7 ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี  ดังนั้นจึงอยากให้แก้ไขให้ปากท่ออยู่ในระดับที่ต่ำลงมาจากเดิมเพื่อให้น้ำไหลลงเข้าเหมืองน้ำเพิ่มมากขึ้นและสามารถทำให้มีปริมาณน้ำไหลไปล่อเลี้ยงชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้อีก วันนี้เมื่อท่าน สว.ประดิษฐ์ และชลประทานพร้อมกับชาวบ้าน มาตกลงหาทางออกร่วมกันได้อย่างนี้ รู้สึกพอใจและดีใจ ทำให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์เยอะ