กมธ.จ่อเชิญนายกฯเเจงความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น

2020-06-10 16:25:50

กมธ.จ่อเชิญนายกฯเเจงความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น

Advertisement

กมธ.พัฒนาการเมืองเตรียมเชิญนายกฯเเจงความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่รัฐสภา  นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการกำหนดการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2563 ซึ่งขณะนี้มีการออกระเบียบเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ การแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว แต่ทาง ครม.ยังไม่มีมติออกมาเพื่อจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น  โดยการกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 142 ว่าด้วยการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นอำนาจของ ครม.ดังนั้นเพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมาธิการจึงมีมติให้เชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า ครม.เข้าร่วมประชุมในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ ซึ่งคาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรีอาจจะส่งตัวแทนมา แต่อยากชี้แจงว่าหากนายกรัฐมนตรีมีความจริงใจก็ขอให้มาชี้แจงด้วยตนเอง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า เพราะสาเหตุใดขณะนี้รัฐบาลยังมีความไม่พร้อมในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับปากท้องของประชาชน พร้อมตั้งขอสังเกตเรื่องการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังไม่มีการยกเลิก เนื่องจากเป็นการริดรอนสิทธิของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยเช่นกัน