"เก๋ ชลลดา"ยื่น กมธ.หาผู้รับผิดชอบ"กาฬโรคแอฟริกาในม้า"ระบาดในไทย

2020-06-10 15:40:57

"เก๋ ชลลดา"ยื่น กมธ.หาผู้รับผิดชอบ"กาฬโรคแอฟริกาในม้า"ระบาดในไทย

"เก๋ ชลลดา"บุกยื่นหนังสือ กมธ. เชิญผู้เกี่ยวข้อง ผู้เสียหาย บริษัทผู้นำเข้าม้าลายมาชี้แจง หาผู้รับผิดชอบกรณี "กาฬโรคแอฟริกาในม้า"ระบาดในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. น.ส.ชลลดา เมฆราตรี หรือ "เก๋ ชลลดา" นักแสดงชื่อดัง  ประธานมูลนิธิเดอะวอยซ์เสียงจากเรา  ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายอันวาร์ สาและ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การนำเข้าและค้าขายม้าลายแอฟริกาในประเทศไทย ที่ก่อให้เกิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) เป็นสาเหตุทำให้ม้าไทยติดโรคและล้มตายเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้เนื่องจากมีกลุ่มบุคคล และบริษัทได้จดทะเบียนขอจัดตั้งสวนสัตว์ เพื่อนำเข้า ส่งออกสัตว์ป่าตามกฎหมาย แต่ไม่ได้ดำเนินกิจการสวนสัตว์ กลับมีการใช้ใบอนุญาตสวนสัตว์เพื่อนำเข้าสัตว์ โดยมีการซื้อและค้าขายสัตว์ป่าหายากจากต่างประเทศ เพื่อขายให้กลุ่มที่นิยมเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศ และมีการขายสัตว์ป่าต่อไปยังต่างประเทศ สำหรับเป็นอาหารในกลุ่มคนที่ชอบบริโภคเนื้อสัตว์ป่าในบางประเทศ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคระบาดที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคและติดต่อไปสู่คน จนกลายเป็นโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 จากกรณีดังกล่าว กลุ่มบุคคลและบริษัทได้นำเข้าม้าลายส่งผลให้ม้าเลี้ยงของประชาชนในประเทศไทย เริ่มมีการล้มตาย ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าม้าที่ตายเป็นโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า อีกทั้งมีการระบาดของโรคนี้ไปเรื่อย ๆ ทำให้ม้าเลี้ยงได้ล้มตายในหลายจังหวัด จำนวนกว่า 546 ตัว จึงอยากเรียกร้องให้ กมธ. เชิญผู้เกี่ยวข้อง ผู้เสียหาย และกลุ่มบริษัทผู้นำเข้าม้าลาย และหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบมาชี้แจง เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงและหาผู้รับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและหาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายต่อไปด้าน นายอันวาร์ กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดไปสู่สัตว์อื่น และจะเสนอแนะรัฐบาลเพื่อให้มีมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง