ตรวจควันดำรถ 334,759 คัน พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน 3,791 คัน

2020-06-09 22:40:15

ตรวจควันดำรถ 334,759 คัน พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน  3,791 คัน

Advertisement

กรมการขนส่งทางบกตรวจวัดควันดำรถโดยสาร รถบรรทุกทั่วประเทศ 334,759 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด  3,791 คัน ผู้ประกอบการเจ้าของรถได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง นำเข้าตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว  2,568 คัน

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกให้มีมาตรการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ และบังคับใช้กฎหมายสูงสุดเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการดำเนินการ ตรวจวัดควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกทั่วประเทศ จำนวน 1,799 คัน พบค่าควันดำเกิน จำนวน 5 คัน และพบรถที่มีค่าควันดำ 30 - 45 เปอร์เซ็นต์ ได้ออกใบเตือน จำนวน 36 คัน เพื่อให้ผู้ประกอบการไปบำรุงดูแลรักษารถไม่ให้มีค่าควันดำเกิน แบ่งเป็น ดังนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูง ตรวจวัดค่าควันดำรถ จำนวน 580 คัน (รถบรรทุก 463 คัน,รถโดยสารประจำทาง 117 คัน,รถโดยสารไม่ประจำทาง - คัน) พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด จำนวน 1 คัน และออกใบเตือน จำนวน 1 คัน 

ในส่วนภูมิภาค สำนักงานขนส่งจังหวัด 15 จังหวัดที่เป็นเส้นทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อ่างทอง สระบุรี และ สุพรรณบุรี ตรวจวัดควันดำ จำนวน 456 คัน (รถบรรทุก 442 คัน, รถโดยสารประจำทาง 72 คัน,รถโดยสารไม่ประจำทาง 32 คัน) พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด จำนวน 4 คัน และออกใบเตือน จำนวน 6 คัน

ในส่วนสำนักงานขนส่งจังหวัดอื่น 61 จังหวัด ตรวจวัดควันดำ จำนวน 673 คัน (รถบรรทุก 399 คัน, รถโดยสารประจำทาง 135 คัน,รถโดยสารไม่ประจำทาง 139 คัน) ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด แต่ออกใบเตือน จำนวน 29 คัน

ทั้งนี้ ส่งผลให้มียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 9 มิ.ย. 2563 ตรวจรถ 334,759 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด พ่นห้ามใช้ จำนวน 3,791 คัน ซึ่งผู้ประกอบการเจ้าของรถได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและนำเข้าตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2,568 คัน
แท็กที่เกี่ยวข้อง