โฆษก ปชป. ยันสัดส่วน กมธ.วิสามัญ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

2020-06-09 22:30:02

โฆษก ปชป. ยันสัดส่วน กมธ.วิสามัญ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

Advertisement

โฆษก ปชป. ยืนยันสัดส่วน กมธ.วิสามัญ ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)กล่าวถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านเป็นห่วงกรณีเสียงในคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. ในสัดส่วนพรรคฝ่ายค้านลดลงทำให้การตรวจสอบรัฐบาลเป็นไปด้วยความลำบาก ว่า การแบ่งสัดส่วนในคณะกรรมาธิการแต่ละชุดเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องมีการแบ่ง ส.ส. แต่ละพรรคกระจายไปในกรรมาธิการแต่ละชุด ดังนั้นปัจจุบันนี้เสียงส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลมีเพิ่มขึ้นจึงเป็นธรรมดาที่เสียงในคณะกรรมาธิการแต่ละชุดของฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลจะมากขึ้นไปด้วย แต่การทำงานในคณะกรรมาธิการไม่ได้พิจารณาถึงการเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าน เพราะส.ส. ที่มาทำหน้าที่ในกรรมาธิการเเต่ละชุดนั้นทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติจึงไม่อยากให้พรรคฝ่ายค้านได้กังวลในประเด็นนี้เพราะทุกครั้งที่ผ่านมาการลงมติในคณะกรรมาธิการ ส.ส. ทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการก็จะพิจารณาจากความถูกต้อง ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักไม่ได้คำนึงถึงฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล 

“ถ้าทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักโดยไม่นำเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องการทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการเพื่อทำการตรวจสอบรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการไว้อย่างชัดเจนในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชน”นายอัครเดช กล่าว