อสป. ชื่นชม"ชาวประมง"เก็บขยะจากท้องทะเล

2020-06-09 18:35:11

อสป. ชื่นชม"ชาวประมง"เก็บขยะจากท้องทะเล

Advertisement

ผอ.องค์การสะพานปลา ชื่นชมชาวประมง  ให้ความร่วมมือเก็บขยะจากท้องทะเลช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา หรือ อสป. กล่าวชื่นชมพี่น้องชาวประมงไทย ที่ช่วยเก็บขยะจากท้องทะเล เพราะขยะทะเล ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม เช่น เต่า หรือโลมา หากกลืนขยะพลาสติกเข้าไป โดยจากนี้ไปหากไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ปัญหาขยะในทะเลจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อลดปริมาณขยะในทะเล การสร้างกลยุทธ์การทำงานในลักษณะเครือข่ายโดยขอความร่วมมือชาวประมงร่วมกันเก็บขยะมายังสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 18 แห่ง เพื่อให้มีการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

ดร.มณเฑียร กล่าวอีกว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทั้ง 18 แห่งให้ความอำนวยความสะดวกในการจัดหาภาชนะ หรือสถานที่จัดเก็บขยะที่นำขึ้นมาจากทะลโดยเรือประมง เพื่อกำจัดขยะ พร้อมประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำขยะที่นำขึ้นมาจากทะเลไปกำจัดอย่างถูกต้อง จึงถือเป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลดีทำให้ท้องทะเลไทยสะอาด รวมทั้งช่วยให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความยั่งยืนไปถึงลูกหลานไทยในอนาคต