สภาการพยาบาลส่งตัวแทนแจ้งความสาวแต่งชุดพยาบาล

2020-06-09 18:30:14

สภาการพยาบาลส่งตัวแทนแจ้งความสาวแต่งชุดพยาบาล

สภาการพยาบาลเตรียมส่งตัวแทนเข้าแจ้งความหญิงสาวที่แอบอ้างแต่งชุดพยาบาล 

เมืื่อวันที่ 9 มิ.ย. รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล  เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับทีมกฎหมาย ว่า ในวันที่ 10 มิ.ย.  สภาการพยาบาลจะส่งตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงสาวที่แอบอ้างแต่งชุดพยาบาล ในข้อหาแอบอ้างเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ผิดมาตรา 27 พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   ทั้งนี้ทราบว่า ในส่วนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ที่ถูกหญิงสาวคนดังกล่าวแอบอ้างมีการเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วในข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง รวมไปถึงบรรดาพยาบาลทั่วประเทศเช่นกัน

สำหรับมาตรา 27  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระทำการพยาบาล หรือการผดุงครรภ์ หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

แท็กที่เกี่ยวข้อง