"กาชาด"ชวนให้เลือดเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

2020-06-09 18:15:06

"กาชาด"ชวนให้เลือดเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

Advertisement

"กาชาด"ชวนให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ระหว่างวันที่ 14-18 มิ.ย. 

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ  ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า 14 มิ.ย. ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก และได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ.1930 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และ สมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นวันแห่ง การขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ในปี 2563 มี Slogan ว่า “Give blood and make the world a healthier place - ให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิต เพราะโลหิตยังคงเป็น ยารักษาโรคที่สำคัญ ซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น และต้องการใช้ทุกวัน หากผู้บริจาคโลหิตมีความพร้อมด้านสุขภาพ จะส่งผลทำให้ผู้ป่วยได้รับโลหิตที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา

สภากาชาดไทย จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 และได้จัดมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน เป็นปีที่ 17 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 มิถ.ย. 2563 แต่ปีนี้จัดเป็นสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก ระหว่างวันที่ 14-18 มิ.ย. 2563 เพื่อลดการรวมตัวผู้บริจาคโลหิตจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมดังนี้ การบริจาคโลหิต พร้อมรับบัตรดูหนังจาก SF เป็นที่ระลึก 1 ที่นั่ง ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนน อังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ