"เอเชียนา แอร์ไลน์"ยันคนไทยไร้สิทธิ์เปลี่ยนเครื่องที่เกาหลี

2020-06-09 11:00:01

"เอเชียนา แอร์ไลน์"ยันคนไทยไร้สิทธิ์เปลี่ยนเครื่องที่เกาหลี

Advertisement

"เอเชียนา แอร์ไลน์" ย้ำผู้โดยสารชาวไทย ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องที่เกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 เพจเฟซบุ๊ก "Asiana Airlines Thailand" โพสต์ข้อความระบุว่า เรียน ผู้โดยสารสายการบิน Asiana Airlines ที่มีความประสงค์เดินทางไปยังเมืองต่างๆ ที่จะต้องมีการแวะเปลี่ยนเครื่อง (Transit) ที่ประเทศเกาหลี ทุกท่าน ตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐ เกาหลี ออกประกาศฉุกเฉิน เรื่อง การห้ามชาวต่างชาติที่ถือพาสปอร์ตที่มีสัญชาติของประเทศเหล่านี้ ได้แก่ ไทย มองโกเลีย และรัสเซีย จะไม่สามารถเดินทางเพื่อเข้ามา (Transit) หรือเปลี่ยนเครื่อง ภายในสนามบินของประเทศเกาหลีใต้ ทุกกรณี

สำหรับกรณีของคนไทย ที่ใช้พาสปอร์ตไทยในการเดินทาง สามารถเดินทางแบบ Transit หรือเปลี่ยนเครื่องได้ โดยประเทศต้นทางที่เดินทางออกมา หรือประเทศปลายทางจะต้องไม่ใช่ประเทศไทย หมายความว่า หากคนไทยมีความประสงค์จะแวะ transit ที่ประเทศเกาหลี จะต้องไม่ได้เดินทางมาจากประเทศไทย คือต้องมาจากประเทศที่ 3 หรือประเทศอื่นเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศปลายทางได้
ยกเว้นไฟลท์บินที่ติดต่อผ่านสถานทูตโดยการเช่าเหมาลำเป็นกรณีพิเศษในการนำคนไทยกลับภูมิลำเนา ซึ่งสามารถเดินทางได้ตามปกติ เนื่องจากอยู่ในความดูแลของรัฐบาล สถานทูต และกระทรวงการต่างประเทศ โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.63 เป็นต้นไป และดำเนินต่อไปอย่างไม่มีกำหนด ส่วนผู้โดยสารที่ถือพาสปอร์ตสัญชาติอื่นๆ สามารถเดินทางได้ตามปกติ

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้โดยตรงซึ่งไม่มีการเปลี่ยนเครื่อง (Transit) สามารถเดินทางเข้าได้ตามปกติ โดยจะต้องทำการขอ Visa ก่อนเข้าประเทศเกาหลีใต้ และต้องกักตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐจัดให้ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองตามประกาศของรัฐบาล เกาหลีใต้ส่วนผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศที่ไม่สามารถเดินทางโดยเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศเกาหลีได้ กรุณาติดต่อช่องทางที่ได้ทำการจอง เพื่อทำการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือขอคืนเงินตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร โดยขณะนี้นโยบายการช่วยเหลือดังกล่าว จะให้เฉพาะกลุ่มผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางภายในเดือน มิ.ย.นี้เท่านั้น หากผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางตั้งแต่ 1 ก.ค.63 เป็นต้นไป กรุณารอประกาศนโยบายเพิ่มเติมจากสายการบินอีกครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง