"หญิงหน่อย" จี้รัฐบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี"วันเฉลิม"

2020-06-08 20:55:20

"หญิงหน่อย" จี้รัฐบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี"วันเฉลิม"

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์" จี้รัฐบาลตรวจสอบข้อเท็จจริง ปฏิบัติตามหลักกฎหมายสากล ต่อกรณีการหายตัวของ "วันเฉลิม" 

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.)  กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการหายตัวไปของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ โดยเหตุเกิดที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดแนวทางไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่พำนักในต่างประเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ แม้ว่าบุคคลที่ถูกกระทำดังกล่าวจะเป็นบุคคลที่คิดต่างจากรัฐบาล แต่รัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องดูแลสิทธิและเสรีภาพของเขาตามกฎหมาย เพราะบุคคลดังกล่าว เป็นคนไทย ย่อมต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

แท็กที่เกี่ยวข้อง