"สมคิด"สั่งกระตุ้นกำลังซื้อ-เปิดท่องเที่ยวเร่งกู้ ศก.

2020-06-08 18:25:11

"สมคิด"สั่งกระตุ้นกำลังซื้อ-เปิดท่องเที่ยวเร่งกู้ ศก.

Advertisement

"สมคิด" สั่งระดมสมองเร่งศึกษากระตุ้นกำลังซื้อ พร้อมจับคู่ต่างชาติปลอดโควิดเปิดท่องเที่ยวหวังกู้ ศก. 

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ กล่าวภายหลังร่วมประชุมกับผู้บริหารทุกกรมของกระทรวงการคลัง, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประเมินภาพรวมเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

โดย นายสมคิด กล่าวว่า แผนลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 400,000 ล้านบาท หลังเปิดให้ทุกหน่วยงานเสนอแผนลงทุนให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาช่วงต้นเดือนกรกฎาคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เตรียมเสนอให้ ครม.พิจารณา โดยหวังว่าในช่วงไตรมาส 3 เงินลงทุนจะออกสู่ระบบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานร่วมกันศึกษามาตรการกระตุ้นการบริโภค และการท่องเที่ยว เพื่อให้คนระดับกลางออกไปใช้จ่าย ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันต้องให้ประเทศไทยจับคู่กับต่างชาติที่ปลอดไสรัสโควิด-19 ให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้ระบบป้องกันดูแลตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวกำหนด

ที่สำคัญ คือ ต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มประกันสังคมที่จ่ายเงินประกันไม่ครบ 6 เดือน จะต้องได้รับความช่วยเหลือให้ครบถ้วน พร้อมขอความร่วมมือธนาคารของภาครัฐ และภาคเอกชน ให้จัดตั้งศูนย์ประกอบอาหาร หรือโรงทาน เพื่อแจกจ่ายมห้กับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพราะถือว่ามีความสำคัญกับคนตกงาน หรือผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก