กลาโหม ยอมรับขอตำแหน่งมือถือหวังรับมือโควิด

2020-06-08 17:25:10

กลาโหม ยอมรับขอตำแหน่งมือถือหวังรับมือโควิด

Advertisement

กระทรวงกลาโหม ยอมรับขอตำแหน่งมือถือผู้ป่วย และผู้ใกล้ชิด รับมือโควิด-19 ระบาดรอบ 2

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 พล.อ.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ เผยแพร่เอกสารของสำนักนโยบายและแผนกลาโหม โดยมีเนื้อหาระบุถึงการขอข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสนับสนุนการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดย พล.อ.รักศักดิ์ ยอมรับว่าเอกสารดังกล่าวเป็นฉบับจริง แต่การขอข้อมูลทางโทรศัพท์ก็เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการสอบสวนโรคไวรัสโควิด-19 สืบเนื่องจากมีการพูดคุยในที่ประชุมกับฝ่ายทางเทคนิคของกระทรวงกลาโหม จึงสอบถามไปว่าจะสามารถขอติดตามสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ใกล้ชิดทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดได้หรือไม่
โดยที่ประชุมได้ยกตัวอย่างกรณีสนามมวยที่มีคนเข้าร่วมชมกว่า 2,800 คน แต่จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามผู้ที่อยู่ในสนามมวยได้เพียง 800 คน ส่วนที่เหลือไม่ยอมมาตรวจ และไม่สามารถติดตามตัวได้ แต่ถ้าเรารู้ข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์มือถือทั้ง 2,800 คนที่อยู่ในสนามมวย ก็จะสามารถส่งข้อความไปแจ้งเตือน หรือติดตามไปสอบสวนโรคได้

ทั้งนี้ยืนยันว่า กระทรวงกลาโหม ไม่ได้ละเมิดสิทธิของประชาชน เพียงแต่ต้องการหาแนวทางการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สำคัญ คือ โปรแกรมดังกล่าวยังไม่ได้บังคับใช้ เพราะเพิ่งทำเสร็จเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาอีกระลอก


แท็กที่เกี่ยวข้อง