“พรเพชร” ชะลอนำชื่อ ”สุชาติ” ขึ้นทูลเกล้าฯ รอเคลียร์คุณสมบัติ

2020-06-08 16:10:32

“พรเพชร” ชะลอนำชื่อ ”สุชาติ” ขึ้นทูลเกล้าฯ  รอเคลียร์คุณสมบัติ

Advertisement

“พรเพชร” ชะลอนำชื่อ ”สุชาติ” ขึ้นทูลเกล้าฯ  รอเคลียร์ปมคุณสมบัติให้ได้ข้อยุติก่อน

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา แถลงชี้แจงกรณีที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่านายสุชาติอาจมีลักษณะต้องห้ามเป็นป.ป.ช. เนื่องจากพ้นจากตำแหน่ง สนช.ไม่ถึง 10ปีว่า การสรรหากรรมการองค์กรอิสระเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระที่ประกอบ ด้วยประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้าน ประธานศาลปกครอง ผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งวุฒิสภาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในชั้นตอนคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระจะทำหน้าที่วินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครว่ามีความถูกต้องหรือไม่ กรณีดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช.ส่งชื่อนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และนายสุชาติให้วุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น แม้ ส.ว.บางส่วนอาจตั้งข้อสงสัยปัญหาคุณสมบัตินายสุชาติ แต่ไม่สามารถหยิบยกประเด็นคุณสมบัติดังกล่าวมาวินิจฉัยได้ เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา203 วรรคห้า ระบุว่า “กรณีที่มีปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร ให้เป็นหน้าที่คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สิ้นสุด จึงไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจวุฒิสภาลบล้างคำวินิจฉัยอันเป็นที่สุดของคณะกรรมการสรรหาได้”

นายพรเพชร กล่าวต่อว่า สำหรับตนในฐานะที่ประธานวุฒิสภาที่เป็นผู้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เมื่อเกิดความไม่ชัดเจนเรื่องคุณสมบัติของนายสุชาติ จึงต้องรอให้เรื่องนี้เกิดความชัดเจนก่อน ตนไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ที่มีหน้าที่แค่ส่งเรื่อง ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการนำขึ้นทูลเกล้าฯมีความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงเห็นควรให้ขยายเวลาการลาออกจากตำแหน่งปัจจุบันของนายสุชาติที่ปกติต้องลาออกภายใน 15วัน หลังได้รับการคัดเลือกเป็นป.ป.ช.ออกไปก่อน จนกว่าจะได้ข้อยุติจากทุกองค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว จึงจะนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน(กสม.)เคยลงมติว่า พล.อ.นิพัทธ ทองเล็ก และนางจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร มีคุณสมบัติต้องห้ามเป็น กสม.เพราะพ้นจากตำแหน่ง สนช.ไม่ถึง 10ปี ซึ่งแย้งกับมติของคณะกรรมการสรรหาป.ป.ช.ที่ระบุว่า ตำแหน่งสนช.ไม่ถือเป็นส.ส.และส.ว. นายพรเพชรตอบว่า เหตุผลการขัดคุณสมบัติเป็น กสม.ของ พล.อ.นิพัทธกับนางจินตนันท์ได้ยินแต่กระแสข่าว แต่คณะกรรมการสรรหา กสม.ยังไม่ได้ทำหนังสือชี้แจงมายังวุฒิสภาอย่างเป็นทางการ ต้องรอหนังสือยืนยันจากคณะกรรมการสรรหา กสม.ก่อน จึงจะนำมาวินิจฉัยต่อได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดเรื่องคุณสมบัติของนายสุชาติหรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า ช่องทางการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต้องเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างองค์กร แต่ขั้นตอนขณะนี้ยังไม่ถือเป็นความขัดแย้งระหว่างองค์กร จึงต้องรอหนังสือชี้แจงจากคณะกรรมการสรรหากสม.ก่อน เพื่อดูว่าจำเป็นต้องยื่นศาลรัฐ ธรรมนูญหรือไม่ ถ้าดูแล้วมีจำเป็นก็คงต้องยื่น ส่วนตัวคงไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่า ตำแหน่ง สนช.เทียบเคียงได้กับตำแหน่งส.ส. และส.ว.หรือไม่ เมื่อถามว่า การที่ ส.ว.อ้างว่า ไม่สามารถหักล้างคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาป.ป.ช.ที่ยืนยันนายสุชาติมีคุณสมบัติถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 203 วรรคห้า ได้ นั้น แสดงว่า แม้ ส.ว.จะสงสัยคุณสมบัตินายสุชาติ แต่ต้องปล่อยให้เลยตามเลยใช่หรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่า ส.ว.คิดอย่างไรกับประเด็นดังกล่าว เมื่อถามย้ำว่า การที่ส.ว.ให้ความเห็นชอบ เพราะถูกมัดมือชกโดยมาตรา 203 วรรคห้าหรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า  ถ้าจะบอกว่ามัดมือชก ก็คงเป็นไปตามนั้น