ยก"นายสิบ"เป็นกระดูกสันหลัง ทบ.สั่งเร่งดูแลทุกระดับชั้น

2020-06-08 16:00:07

ยก"นายสิบ"เป็นกระดูกสันหลัง ทบ.สั่งเร่งดูแลทุกระดับชั้น

Advertisement

ผบ.ทบ. ขอบคุณกำลังพลเสียสละช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต ยก"นายสิบ"เป็นกระดูกสันหลังกองทัพ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ได้ขอบคุณทุกหน่วยทหารที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

นอกจากนี้ยังขอให้มีการปรับปรุงหลักสูตรด้านการศึกษาของของโรงเรียนทหารในสังกัด เพื่อให้เกิดความกระชับและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนการลงพื้นที่ตรวจหน่วยในช่วงเดือน มิ.ย-ก.ค. เป็นพราะ ผบ.ทบ.ให้ความสำคัญกับการดูแลกำลังพลในระดับ นายสิบ และทหารกองประจำการ รวมถึงโรงเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ และโรงเรียนนายสิบในส่วนของกรมยุทธศึกษาทหารบก
โดย ผบ.ทบ.เน้นย้ำให้ดูแลกำลังพลในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะกำลังพลชั้นประทวนที่มีลักษณะงานเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกองทัพบก ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนางานให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า จึงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยเฉพาะเรื่องสิทธิของกำลังพล เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่จะดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และให้ความช่วยเหลือประชาชนสืบต่อไปในอนาคต