"ดีอีเอส"ยันเตรียมประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2020-06-08 15:40:10

"ดีอีเอส"ยันเตรียมประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Advertisement

"ดีอีเอส" เตรียมประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ 

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการไปแล้ว แต่ให้เลื่อนการบังคับใช้บางหมวดไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

โดยมุ่งเน้นหัวข้อหลัก ได้แก่ 1.ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีการจัดเก็บแยกออกจากข้อมูลทั่วไป 2.มีมาตรการการจัดเก็บ ใช้ การเปิดเผยอย่างปลอดภัย และ 3.มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึง และสิทธิในการนำไปใช้หรือเปิดเผย ดังนั้นแม้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเลื่อนการบังคับใช้บางหมวดไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 แต่ก็จะมีประกาศข้างต้นที่จะออกมาในอีกไม่นานนี้
ดังนั้นในช่วง 1 ปีไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 ซึ่งกฎหมายจะมีผลการบังคับใช้ จึงยังพอมีเวลาที่จะให้ประชาชนทำความเข้าใจกับกฎหมายฉบับนี้ เพราะในยุคนี้โซเชียลทำให้เกิดการละเมิดข้อมูลฯ ได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะโลกออนไลน์ จึงต้องตระหนักถึงสิทธิของผู้อื่น ที่สำคัญ คือ มีมาตรการในการเยียวยาการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยสร้างการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

สำหรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายใหม่ โดยมุ่งเน้นรักษาสิทธิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลัก ส่วนที่ต้องต้องเลื่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ออกไปอีก 1 ปี เพราะมีความไม่พร้อมหลายๆ อย่าง โดยส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาหลักอยู่ในปัจจุบัน


แท็กที่เกี่ยวข้อง