ธ.ก.ส.เทสินเชื่อพันล้าน ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้

2020-06-08 14:45:15

ธ.ก.ส.เทสินเชื่อพันล้าน ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้

Advertisement

ธ.ก.ส.เตรียมสินเชื่อกว่าพันล้าน สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ไทย

เมื่อวันที 8 มิ.ย.63 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จัดโครงการสินเชื่อปี 2563 เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจรับซื้อ เพื่อรวบรวมผลไม้ของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ที่ผลผลิตออกมาในช่วงฤดูกาลไม่ให้ราคาตกต่ำ และกระจายผลไม้ไปยังแหล่งจำหน่ายต่างๆ

ทั้งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ของเกษตรกร โดยเน้นผลไม้หลัก 7 ชนิด ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ และลองกอง ทางธนาคสรจึงเตรียมวงเงินสินเชื่อรวม 1,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ สำหรับเกษตรกรที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา หรือสอถามได้ที่ Call Center 02-555-0555