"วิษณุ"ยันโควิดดีขึ้น เตรียมปลดล็อกทั้งระบบ ก.ค.นี้

2020-06-08 13:55:39

"วิษณุ"ยันโควิดดีขึ้น เตรียมปลดล็อกทั้งระบบ ก.ค.นี้

Advertisement

"วิษณุ" แย้มหากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นต่อเนื่อง จ่อปลดล็อกทั้งระบบต้นเดือน ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพิจารณาผ่อนปรนกิจการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมในระยะที่ 4 ว่า คณะกรรมการจะใช้ช่วง 2 สัปดาห์ท้ายของเดือน มิ.ย. เพื่อประเมินว่าจะออกมาตรการผ่อนปรนในระยะต่อไปหรืไม่ อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ดีขึ้นโดยมีอัตราการของผู้ติดเชื้อคงที่ต่อเนื่องกันหลายวัน ก็อาจนำไปสู่การปลดล็อกทั้งระบบก็อาจเป็นได้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เตรียมการไว้ทุกรูปแบบ โดยกรณีแรก คือ เตรียมต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ส่วนกรณีที่ 2 คือ เตรียมยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และกรณีที่ 3 คือ ต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่งดใช้มาตรการต่างๆ อาทิ สามารถจะชุมนุมได้ หรือยกเลิกประกาศการห้ามออกนอกเคหสถาน
เมื่อถามว่า จนถึงขณะนี้สามารถผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ได้แล้วหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า มองจากวันนี้ก็คงใช่ แต่ถ้าเราปล่อยแล้วเกิดความประมาทหรือชะล่าใจขึ้นมา เพราะที่น่ากลัว คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไปจะเป็นวันหมดอายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รวมถึงเป็นดีเดย์การเปิดภาคเรียน และเปิดสนามบิน แต่ถ้าทุกอย่างคุมได้เช่นนี้ก็วางใจได้

ส่วนแนวโน้มการต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน นายวิษณุ กล่าวว่า เมื่อพิจารณา พ.ร.บ.โรคติดต่อแล้ว หลายเรื่องไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเหมือนการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้ เช่น พื้นที่ค่ายทหาร ถ้าอู่ภายใต้อำนาจของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เจ้าที่สาธารณสุขสามารถรับช่วงต่อได้ แต่ถ้าใช้อำนาจภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ จะทำไม่ได้ เพราะตามกฎหมายเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะพิจารณา