"วิษณุ"ชี้ช่องคุณสมบัติอดีต สนช.ส่งศาลตีความได้

2020-06-08 11:50:22

"วิษณุ"ชี้ช่องคุณสมบัติอดีต สนช.ส่งศาลตีความได้

Advertisement

"วิษณุ" ชี้ช่องปมคุณสมบัติ อดีต สนช. เข้าดำรงตำแหน่ง กสม. หรือ ป.ป.ช. ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ตีความได้

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตีความข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือกผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประเด็นที่บุคคลนั้นเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.

โดย นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องนี้กำลังหาทางออกกันอยู่ ถ้าจะให้ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญก็ส่งได้ เมื่อถามามว่า สนช.เปรียบเหมือนกับผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ใช่หรือไม่  นายวิษณุ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ และไม่อยากตอบเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องของคณะกรรมการสรรหาแต่ละชุดที่เขามีอำนาจ
นายวิษณุ กล่าวอีกว่า กรณีดังกล่าวไม่มีกฎหมายกลางที่จะพิจารณา เพราะกฎหมายกลางเอาไว้ใช้เทียบยศ ที่เขาบอกว่าผู้สมัครจะต้องเป็นอธิบดี หรือเทียบเท่า ซึ่งมักมีการถามว่าผู้อำนวยการถือว่าเทียบเท่าหรือไม่ เจ้ากรมเทียบเท่าหรือไม่ ผู้บัญชาการเทียบเท่าหรือไม่ อย่างนั้น คือ กฎหมายกลาง

แต่เรื่องของ สนช. ส.ส. และส.ว. นั้นไม่มี เป็นเรื่องของการตีความของคณะกรรมการสรรหาแต่ละชุด ถือเป็นสิทธิของกรรมการสรรหาแต่ละชุด แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถเป็นผู้ชี้ขาดให้ได้ ซึ่งในชั้นนี้ คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอำนาจ ดังนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งตอนนี้ตนยังไม่ทราบว่าชุดไหนจะส่ง แต่ทราบว่าจะมีการไปยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องนี้