"จุรินทร์" นำ "พาณิชย์-เกษตรฯ"ประชุมแก้ปัญหาผลไม้ทุกชนิด

2020-06-07 20:40:11

"จุรินทร์" นำ "พาณิชย์-เกษตรฯ"ประชุมแก้ปัญหาผลไม้ทุกชนิด

"จุรินทร์" นำ "พาณิชย์-เกษตรฯ"ประชุมแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ ส่งเสริมการส่งออก ช่วยชาวสวนผลไม้ทุกชนิด

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือ(ลำไยมะม่วง) ณ ห้องประชุม อบจ.ลำพูน  โดยนายจุรินทร์ ได้รับฟังปัญหาและให้ทุกฝ่ายเสนอแนวทางโดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงการติดตาม แก้ไขปัญหาผลไม้


นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับชาวสวนลำไยในส่วนของทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการร่วมกันในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยซึ่งฤดูการผลิตที่จะมาถึงนี้ลำไยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 จากปีที่แล้ว ได้มีมาตรการเชิงรุก ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะรับไปดำเนินการก็คือ 1.เรื่องของการเร่งรัดการออกเอกสารรับรองคุณภาพของสวนหรือที่เรียกว่า GAPให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งขณะนี้สำหรับสวนลำไยนั้นสามารถออกใบ GAP ได้ร้อยละ 15 ของสวนทั้งหมด แต่กระทรวงเกษตรฯก็จะไปเร่งรัดดำเนินการต่อไปเพื่อช่วยส่งเสริมการส่งออก เพราะถ้าไม่มี GAP ก็จะไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเราได้ 2.เรื่องของการดำเนินการเพื่อช่วยให้การส่งออกคล่องตัวขึ้นภายใต้ความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ในเรื่องของการที่จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัย หรือที่เรียกว่า Health Certificate ซึ่งเอกชนอยากได้การตรวจสอบในระบบออนไลน์เพื่อจะได้ตรวจดูว่ามีใบรับรองสุขอนามัยของเจ้าของสวนรายใดหรือผู้ส่งออกรายใดที่ได้ใช้ไปแล้วบ้าง เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน ขอให้ทางกรมวิชาการเกษตร ได้ช่วยทำแอพพลิเคชั่นหรือระบบการตรวจสอบออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกไม่ต้องรอโทรศัพท์ไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่แบบระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง ผวจ.ลำพูนก็รับไปในส่วนของ จ.ลำพูน และกรมวิชาการเกษตรก็รับไปในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเข้ามาส่งเสริมการบริโภคลำไยทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศนั้นมีมาตรการออกมาก่อนหน้านี้แล้วได้ทันทีที่ผลผลิตออกมาในช่วงเดือน ก.ค.


มาตรการที่หนึ่ง ในเรื่องของการที่จะช่วยค่าบริหารจัดการสำหรับการจำหน่ายในประเทศสำหรับผู้รวบรวมลำไยกิโลกรัมละ 3 บาท วงเงินไว้ 199 ล้านบาท และสำหรับผู้ที่รวบรวมและส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยตัวเองจะช่วยกิโลกรัมละ 5 บาท ภายใต้วงเงิน 51 ล้านบาท และในเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้รวบรวมผลไม้หรือลำไย ผู้แปรรูปและผู้ส่งออกสามารถใช้วงเงินกู้ที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้อีกร้อยละ 3 เช่นถ้ากู้ร้อยละ 4  ก็รับภาระดอกเบี้ยแค่ ร้อยละ 1  เพราะกระทรวงพาณิชย์ช่วยร้อยละ 3 ภายในวงเงิน 45 ล้านบาท เพื่อเตรียมช่วยชาวสวนลำไยและผลไม้ทุกชนิดด้วย นี่คือมาตรการที่จะช่วยชาวสวนผลไม้ทุกชนิดต่อไปด้วย และขณะเดียวกันได้มีการเตรียมงานสำหรับการจัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในช่วงสองเดือนนี้เป็นกรณีพิเศษในวงเงินอีก 50 ล้านบาทในการจัด Thai Fruit Golden Months คือเดือน มิ.ย. และ ก.ค.ซึ่งจะช่วยระบายลำไยด้วย สำหรับตลาดในประเทศได้อีกเยอะทีเดียวส่วนตลาดส่งออกก็จะช่วยเร่งรัดแก้ปัญหาหลายประการเช่นในเรื่องของการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยผ่านประเทศลาวหรือผ่านประเทศเวียดนามไปยังจีนตอนใต้ขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯเข้าไป ช่วยคลี่คลายปัญหาให้คล่องตัวขึ้นทั้งด้านผิงเสียงโหยวอี้กวน ตงซิงและทางใต้แถวมาเลเซีย ด่านปาดังเบซาร์ก็ข้ามแดนได้แล้วเช่นเดียวกัน

ในเรื่องของการเปิดตลาดเพิ่มเติมในต่างประเทศเช่นตลาดยุโรปตลาดแคนาดาตลาดรัสเซียกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียมมาตรการไว้แล้วโดยเฉพาะตลาดในตะวันออกกลาง ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากและกระทรวงพาณิชย์จะช่วยดำเนินการในการเปิดตลาดเพิ่มเติมต่อไปด้วยรวมทั้งในตลาดเดิมของเราคือตลาดอินโดนีเซียที่ปีที่แล้วเราส่งออกไม่ได้ แม้จะมีมาตรการกำกับมาหลายขั้นตอน แต่ปีนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะให้ตลาดอินโดนีเซียเปิดตลาดให้กับประเทศไทยรวมทั้งตลาดออนไลน์ 


"พรุ่งนี้แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมีผู้นิยมระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Tmall ของอาลีบาบาที่มุ่งเน้นตลาดจีน และ bigbasket.com ของอินเดีย Amazon ของสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ Lotte ของเกาหลี รวมทั้งตลาดอื่นๆที่มีแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศเราได้ดำเนินการให้ผลไม้ไทยเกรดพรีเมียมได้ไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และวันที่ 9 ที่จะถึงนี้ ผมก็จะทำหน้าที่ช่วยเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากของประเทศไทยมาบริโภคผลไม้โดยผ่านการไลฟ์สดที่ชวนเชิญชวนคนจีนมาดูไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนก็จะมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยโดยเฉพาะลำไยให้คนจีนมาบริโภคมากขึ้น" นายจุรินทร์ กล่าว
แท็กที่เกี่ยวข้อง