สิ้น "ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี" ศิลปินแห่งชาติสิริอายุ 67 ปี

2020-06-07 11:42:35

สิ้น "ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี" ศิลปินแห่งชาติสิริอายุ 67 ปี

Advertisement

"ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี" ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ณ รพ.ศิริราช สิริอายุ  67 ปี 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.  เวลา 06.10 น. ณ รพ.ศิริราช เนื่องจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สิริรวมอายุ 67 ปี โดยทายาทขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 7 มิ.ย.  เวลา 18.30 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย. 2563 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 1 วัดตรีทศเทพ ณ วัดตรีทศเทพ

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงาน เมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ สวธ. จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ หลังจากบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา 100 วัน


สำหรับประวัติโดยสังเขป ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี เกิดเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2496 ที่ จ.สงขลา   จบการศึกษา ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Diploma, Art Education (Graphic Design Contemporary Art) จาก Tokyo Gakugie University ประเทศญี่ปุ่น

ในด้านการทำงาน ศ.เกียรติคุณวิโชค  เคยเป็น ผอ.หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กทม.  อาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มแสดงงานศิลปะตั้งแต่ปี 2517 ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง  ไต้หวัน ยูโกสลาเวีย  ออสเตรเลีย และเยอรมนีตะวันตก

โดยเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยโดยเริ่มจากการสร้างงานจิตรกรรมในยุคแรกๆจากรูปร่างและเรื่องราวของมนุษย์ จากนั้นจึงนำเรื่องราวชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติ และสภาพแวลล้อมของสังคมไทยที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความเจริญทางด้านวัตถุและสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาการสร้างสรรค์ โดยแสดงออกสู่รูปแบบศิลปะแนวสื่อผสม ผลงานจิตรกรรมและศิลปะแนวสื่อผสม ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงนับได้ว่าเป็นศิลปินที่มีความทันสมัย และมีคุณูปการต่องานศิลปะ วัฒนธรรม ของประเทศ

ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555

แท็กที่เกี่ยวข้อง