ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

2020-06-07 11:32:59

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 8  ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

Advertisement

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.แถลงไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 8  ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 8 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 3,112 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมยอดเสียชีวิตสะสม 58 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,972 ราย เหลือนอน รพ. 82ราย

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 6,974,721 ราย อาการรุนแรง 53,586 ราย รักษาหายแล้ว 3,411,281 ราย เสียชีวิต 402,904 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 1,988,544 ราย 2. บราซิล จำนวน 676,494 ราย
3. รัสเซีย จำนวน 458,689 ราย 4. สเปน จำนวน 288,390 ราย 5. สหราชอาณาจักร จำนวน 284,868 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 81 จำนวน 3,112 ราย