"อนุทิน"เรียกปลัด สธ.แจง แนะให้ความเป็นธรรม "หมอชาญชัย"

2020-06-06 11:57:19

"อนุทิน"เรียกปลัด สธ.แจง แนะให้ความเป็นธรรม "หมอชาญชัย"

Advertisement

"อนุทิน"เรียกปลัด สธ.แจง แนะให้ความเป็นธรรม "หมอชาญชัย" ชี้แจงสังคมได้ทุกประเด็นหวั่นบานปลายเปิดศึกระหว่างหมอกระทบความเชื่อมั่นควบคุมโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.รายงานข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้เรียก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าพบ เพื่อให้รายงานกรณีที่นพ.สุขุม ได้ออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง นพ.ชาญชัย ผอ.รพ.ขอนแก่น และสั่งให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างที่มีการสอบสวน โดยนายอนุทิน ย้ำกับ นพ.สุขุม ว่าขอให้ดำเนินการตามหลักกฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม ทั้งหลักธรรมาภิบาล และ เมตตาธรรม ทั้งนี้ กระบวนการสอบสวนจะต้องมีความโปร่งใส และชี้แจงต่อประชาชน และ สังคมที่กำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ได้ทุกประเด็น

แหล่งข่าว ระบุว่า นายอนุทิน ได้แจ้งให้ นพ.สุขุม ทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความไว้วางใจที่ประชาชนมีให้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก ประกอบกับในสถานการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องเป็นหลักในการต่อสู้กับโรคระบาด ทุกคนต้องมีความสามัคคีกัน ทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชน เป็นสำคัญ การบริหารงาน และการสอบสวนใดๆ จะต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ การควบคุมโรคระบาดและการบริการประชาชน

นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังได้แจ้งให้ นพ.สุขุม ทราบด้วยว่า นพ.ชาญชัย ได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรม ต่อกรณีที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งในหนังสือฉบับดังกล่าวมีการระบุถึงการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วย ซึ่ง นพ.สุขุม จะต้องชี้แจงข้อกล่าวหาของ นพ.ชาญชัย ด้วย แต่ในชั้นนี้ยังเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริง เท่านั้น

"ในฐานะ รมว.สาธารณสุข นายอนุทิน มีความเป็นห่วงสถานการณ์ที่อาจจะขัดแย้งบานปลายเป็นศึกในกระทรวงสาธารณสุข และพยายามที่จะขอร้องให้คิดถึงภาพลักษณ์ และความศรัทธาที่ประชาชนมีให้กระทรวงสาธารณสุข และภาจกิจที่กระทรวงต้องสู้กับโรคระบาดโควิด-19เป็นสำคัญ แต่นายอนุทิน ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่าย แทรกแซงการสอบสวนได้ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จึงต้องให้กระบวนการทางกฎหมายทำงาน จนได้ข้อยุติ"แหล่งข่าว ระบุ  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีที่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น มายังกองบริหารการสาธารณสุข กรณีปัญหาเรียกรับเงินบริจาคบริษัทยาเข้ากองทุนพัฒนา รพ. และแต่งตั้ง นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี มาเป็นรักษาการแทน โดยทางบุคลากรของ รพ.ขอนแก่น มองว่า เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม