บราซิลดับสังเวยโควิดขึ้นอันดับ 3 ของโลก

2020-06-06 09:15:05

บราซิลดับสังเวยโควิดขึ้นอันดับ 3 ของโลก

Advertisement

จำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบราซิล สูงขึ้นผ่านหลัก 34,000 คน แซงหน้าอิตาลีกลายเป็นประเทศที่เสียชีวิตจากไวรัสมรณะ สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก

ข้อมูลจากการรวบรวมโดยสำนักข้อมูล เวิลด์โอมิเตอร์ ของสหรัฐ นับถึงวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. บราซิลประเทศขนาดใหญ่สุดในทวีปอเมริกาใต้ มีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีก 586 คนในระยะ 24 ชั่วโมง ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 34,625 คน สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา (111,334 คน) และสหราชอาณาจักร (40,261 คน)

บราซิลตรวจพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 14,838 คน ทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสม เพิ่มขึ้นเป็น 630,708 คน สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ร่องจากสหรัฐ (1,952,404 คน)
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อในบราซิล ที่ยังน้อยมากจากประชากรทั้งประเทศกว่า 210 ล้านคน หมายความว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงกว่าที่ประกาศมาก

ตัวเลขล่าสุดแสดงให้เห็นชัดถึง ภาวการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภูมิภาคลาตินอเมริกา ที่กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโลกแห่งใหม่ จากการประกาศขององค์การอนามัยโลก.