"อนุทิน"เดินหน้าผลักดันกัญชาเสรีทางการแพทย์

2020-06-05 19:00:56

"อนุทิน"เดินหน้าผลักดันกัญชาเสรีทางการแพทย์

Advertisement

"อนุทิน"เดินหน้าผลักดันกัญชาเสรีทางการแพทย์ให้สำเร็จ ลั่นทำไม่ได้คือความล้มเหลวของรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ ... พ.ศ. ... ว่า กระทรวงสาธารณสุข โดย  อย. จัดให้มีการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ เรื่องของการปลูกกัญชา ซึ่งเป็นนโยบายของ รมว.สาธารณสุข ร่าง พ.ร.บ.นี้ มีการปรับแก้ไข 2 ประเด็นหลัก คือ 1. การให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นพืชเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชารักษาโรคและได้รับการรับรองจากแพทย์ สามารถขออนุญาตปลูกกัญชารักษาโรคของตนเองได้ และเพื่อให้เกษตรกรที่มีความประสงค์ปลูกจำหน่าย ร่วมกับผู้ผลิตยาและสมุนไพรสามารถขอปลูกและจำหน่ายได้เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาเก็บรักษาทำลายยาเสพติดให้โทษที่เป็นของกลาง เรื่องจากปัจจุบันมีการตรวจยึดไว้นาน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณดูแล ทั้งในการเฝ้าไม่ให้เสียหายและสถานที่เก็บรักษา จึงได้ปรับแก้ไขให้ว่าเมื่อมีการพิสูจน์ละเอียดแล้ว ให้ทางการสามารถนำไปทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ วันนี้จึงมีการประชาาพิจารณ์ เพื่อจะได้นำความเห็นทุกฝ่ายมาจำแนกวิเคราะห์ปรับปรุงร่างให้สมบูณ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ และเสนอ รมว.สาธารณสุข ก่อนให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

"ฝากเรียนทุกๆ ท่านว่า นโยบายเปิดเสรีกัญชาทางการแพทย์ก็ยังเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เราไม่ได้ทอดทิ้ง เราไม่ได้ลืม หรือเราไม่ได้หยุดที่จะผลักดันนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ต้องวงเล็บ ทุกคนจะลืมวงเล็บกันหมด ต้องมีคำว่าทางการแพทย์ด้วย วัตถุประสงค์ในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นหลัก ไม่ใช้เสรีแบบซื้อขายกันโจ๋งครึ่ม นั่นไม่ใช้วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์"นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ช่วงที่ผ่านมามีปัญหาโควิดระบาด การทุ่มเทเวลาและการโฟกัสต่างๆ ต้องไปที่โควิด กระทรวงสาธารณสุขต้องให้ความสำคัญสุขภาพของประชาชนเป็นหลักก่อน ส่วนความคืบหน้าต่างๆ ของกัญชาและกัญชงก็ยังดำเนินการต่อไป พวกตนก็พยายามผลักดันให้ออกมาให้เร็วที่สุด ทุกท่านไม่ต้องกังวล นี่เป็นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้ามาได้ก็เพราะกัญชา ไม่มีทางอื่นนอกจากผลักดันให้สำเร็จ ถ้าไม่ได้ก็คือความล้มเหลวของรัฐมนตรี อีกหน่อยจะไปหาเสียงอะไรก็ลำบาก พวกเราอยู่ได้ด้วยความเชื่อถือกัน พอเริ่มเข้าที่เข้าทางเราก็กลับมาที่กัญชาเหมือนเดิม ทุกอย่างเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ไม่ใช่เสรีแบบไม่มีขอบเขต