New Normal Behavior ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้เป็นนิสัยปกติ

2020-06-06 06:00:54

New Normal Behavior ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้เป็นนิสัยปกติ

Advertisement

New Normal Behavior ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้เป็นนิสัยปกติ

จากสถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเรียกกันว่า โรคโควิด-19 นั้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไป ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันหลายอย่างเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดนี้ นอกจากนี้ในด้านสถานที่ เช่น สถานพยาบาล สถานบันเทิง โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ต้องมีมาตรการในการเพิ่มความปลอดภัยไม่ให้เกิดการระบาดในสถานที่นั้นเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการเป็นลำดับแล้ว แต่ก็ยังมีสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้เป็นนิสัยปกติ เนื่องจากเชื้อนี้ยังมีการระบาดทั่วไปในหลายส่วนทั่วโลก รวมทั้งบางประเทศที่ดูควบคุมได้ดีโดยมีจำนวนผู้ป่วยใหม่น้อยลงมากแล้วแต่ยังมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกจนควบคุมได้ยาก ที่สำคัญคือมีการแพร่เชื้อโดยคนที่ไม่ได้มีอาการ

New normal behavior มีดังนี้

1. งดไปในที่แออัด หลีกเลี่ยงการชุมนุม พยายามอยู่ห่างจากบุคคลอื่น ๆ ประมาณ 1.5-2 เมตร

2. พยายามใส่หน้ากากอนามัยหากต้องไปในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ไม่มีอากาศถ่ายเท

3. ล้างมือให้ถูกวิธี ล้างบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 70

4. เวลาใช้ห้องน้ำสาธารณะ หรือห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันในบ้าน ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำชำระทุกครั้ง หลังจับแล้วอย่าลืมล้างมือด้วย

5. พกสิ่งเหล่านี้ติดตัว – กระดาษทิชชู หน้ากากอนามัย สบู่เหลว แอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 70

6. ไม่จับหน้า จมูก ปาก ตา โดยที่ไม่ได้ล้างมือ

7. กลับมาบ้านอาบน้ำทันทีด้วยน้ำและสบู่ก่อนสัมผัสบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะหลังจากไปในที่สาธารณะ

8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากต้องออกในที่สาธารณะที่มีคนมาก อย่าลืมหลีกเลี่ยงที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัย เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบนเครื่องออกกำลังกายก่อนและหลังการใช้ เช่น ดัมเบลล์ หรือ ลู่วิ่ง เป็นต้น

9. กินอาหารสุก สะอาด ร้อน และไม่ทานอาหารจากสัตว์แปลก ๆ หรือสัตว์หายาก

10. หลีกเลี่ยงการใช้จานชามช้อนส้อมร่วมกัน ใช้ช้อนส้อมของตัวเอง

11. สำหรับคนที่มีโรคประจำตัว ควรดูแลตนเองโดยการทานยาสม่ำเสมอ พบแพทย์เป็นประจำ อาจจะเป็นการพบด้วยตนเอง หรือพบแพทย์ทางไกลออนไลน์

12. ทำความสะอาดบ้านและที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำสบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาด อย่าปล่อยให้รกรุงรังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

13. หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ หอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวก ไม่ได้กลิ่น รับรสผิดปกติ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน สับสน ไม่รู้สึกตัว ร่วมกับมีพฤติกรรมเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ปรึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

14. จดบันทึกสถานที่และเวลาที่ตนเองไปเป็นประจำ

15. หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น หากกิจกรรมทำที่บ้าน

16. ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง นั่งสมาธิ พูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อน เป็นต้น หากยังรู้สึกเครียดวิตกกังวลมากผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์

17. รับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่ถูกต้องเชื่อถือได้ พยายามติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป และไม่แชร์ข้อมูลที่ไม่มีที่มาแน่นอนหรือไม่มีความน่าเชื่อถือ

18. หากมีอาการไอหรือจาม ให้ปิดปากด้วยกระดาษทิชชูแล้วทิ้ง ล้างมือให้สะอาดหลังจับกระดาษ หากไม่มีกระดาทิชชูให้ไอที่ศอกด้านใน

19. การจับสินค้าธนบัตรหรือบัตรเครดิตจากผู้ขาย หรือการซื้อของโดยการรับสินค้าจากผู้ส่ง ต้องดูให้รอบคอบว่าสะอาดหรือไม่ หลังจากรับอย่าลืมล้างมือ รวมทั้งล้างธนบัตร บัตร หรือสิ่งของบริเวณที่ผู้อื่นสัมผัสแล้วให้เป็นนิสัย

อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล