"บิ๊กป้อม" เปิดโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ

2020-06-05 18:15:47

"บิ๊กป้อม" เปิดโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ

Advertisement

"บิ๊กป้อม" ร่วมงาน"วันสิ่งแวดล้อมโลก" เปิดโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ ขอบคุณภาครัฐ เอกชน ปชช. ร่วมแก้ไขขยะพลาสติก ย้ำรณรงค์ต่อเนื่อง มุ่งอนุรักษ์คืนธรรมชาติ กลับสู่สังคมไทย อย่างยั่งยืน

เมื่อ 5 มิ.ย.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ประจำปี2563 และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารจาก 20 กระทรวง พร้อมเครือข่ายภาคเอกชนกลุ่ม พีพีพี พลาสติก และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร


พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวเปิดโครงการโดยขอบคุณภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้ร่วมมือกัน แสดงพลังขับเคลื่อนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดการปัญหาเรื่องขยะพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ซึ่งวันนี้ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2563 ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทย ที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะพลาสติก ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) และคาดการณ์ว่าโครงการนี้ จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติก จากการใช้บริการรับ-ส่งอาหาร ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการแยกขยะ เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล นับเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในสังคม และขยะทะเลได้ ต่อไป


พล.อ.ประวิตร ได้ขอให้ ทส. และผู้แทนจากทุกกระทรวงทุกหน่วยงาน มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญของการแยกขยะพลาสติก ขยะอิเล็คทรอนิค ขยายผลโครงการให้มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ อย่างแท้จริงควบคู่กับการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานของคนไทย สังคม และประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป