กมธ.ศึกษาแก้ไข รธน.ขยายเวลาออกไปอีก 90 วัน

2020-06-05 11:32:50

กมธ.ศึกษาแก้ไข รธน.ขยายเวลาออกไปอีก 90 วัน

Advertisement

กมธ.ศึกษาแก้ไข รธน.ขยายเวลาออกไปอีก 90 วัน นับจากวันครบกำหนด 25 มิ.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เวลา 9.30น. ที่รัฐสภา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

นายพีระพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ทำหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอขยายระยะเวลาการทำงานของ กมธ.วิสามัญฯ ออกไปอีก 70 วัน ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุญาต แต่ระยะเวลาดังกล่าวจะครบในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ จึงมีความเห็นว่าควรขยายเวลาการทำงานออกไปอีก 60 วัน นับจากวันที่ 25 มิ.ย. เพื่อให้ กมธ.วิสามัญฯ มีเวลาการจัดทำรายงานข้อเสนอแนะได้มากขึ้น ต่อมาทั้งนายโภคิน พลกุล และ นายวัฒนา เมืองสุข กรรมาธิการจากพรรคเพื่อไทย (พท.) มีความเห็นว่าควรขยายเวลาเป็น 90 วัน

นายโภคิน กล่าวว่า เชื่อว่าสถานการณ์ของโควิด-19 น่าจะคลี่คลายลงรวมไปถึงการผ่อนคลายเรื่องการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว จึงคิดว่า กมธ.วิสามัญฯ จะสามารถรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกระบวนการการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการทำงาน

ด้านนายวัฒนา กล่าวว่า หากขยายเวลาแค่ 60 วันแล้ว แต่ กมธ.วิสามัญฯ ไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จ การไปขอขยายเวลาอีกครั้งอาจจะเป็นปัญหาได้ จึงคิดว่าควรขยายเวลาไปคราวเดียว 90 วัน เพื่อให้การพิจารณาของ กมธ.วิสามัญมีความสมบูรณ์มากที่สุดและไม่เร่งรีบเกินไปซึ่งถ้า กมธ.วิสามัญฯ พิจารณาเสร็จก่อนครบกำหนด 90 วันก็ไม่เป็นไร ต่อมาที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้ขยายเวลาออกไปอีก 90วัน นับจากวันที่ 25 มิ.ย.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง