สภาฯฉลุย พ.ร.บ.โอนงบ แปรญัตติใน 3 วัน

2020-06-04 22:00:27

สภาฯฉลุย พ.ร.บ.โอนงบ แปรญัตติใน 3 วัน

Advertisement

สภาฯรับหลักการ พ.ร.บ.โอนงบ 264 ต่อ 4 งดออกเสียง 185 ตั้ง 49 กมธ. แปรญัตติภายใน 3 วัน

เมื่อวันที่  4 มิ.ย.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.....ในวาระแรก ด้วยคะแนน 264 ต่อ 4 งดออกเสียง 185 ไม่ลงคะแนนเสียง 1 พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 49 คน ขึ้นมาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน กำหนดการแปรญัตติ  3 วัน   ทั้งนี้ กมธ.วิสามัญ ประชุดนัดแรก ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้  และจะเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาวาระ 2 และ 3  ในวันที่ 11 มิ.ย.นี้  

แท็กที่เกี่ยวข้อง