"บิ๊กป้อม" กำชับเร่งช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม

2020-06-04 23:20:40

"บิ๊กป้อม" กำชับเร่งช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม

Advertisement

"บิ๊กป้อม" กำชับเร่งช่วยยกระดับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม รองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้ประชาชนได้ใช้ผลผลิตจากปาล์มในราคาที่เหมาะสมในภาวะโควิด-19 

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มของตลาดโลก และภายในประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในภาพรวมที่ผ่านมา โดยตัวเลขการผลิต ความต้องการใช้ และการส่งออก มีปริมาณลดลง ทั้งนี้ปัจจุบัน รัฐบาลไทยเริ่มมีการผ่อนคลายความเข้มงวดมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้ มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มดิบ รวมทั้งน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร และรับทราบความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 ซึ่งได้ช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 351,618 ครัวเรือน นอกจากนั้น ได้เห็นชอบ การกำหนดราคา ปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่ง ได้ผ่านมติร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่ายได้แก่สมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ,ผู้ประกอบการโรงงาน และ ผู้แทนเกษตรกร รวมทั้งได้เห็นชอบเกณฑ์กำหนดราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอ และเห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ กนป.ต่อไป

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงพลังงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้บูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างแน่นแฟ้นเป็นระบบ เน้นย้ำการป้องกันลักลอบนำเข้าผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม ทุกช่องทาง และให้ 5 จังหวัดภายใต้ กนป.จะต้องขับเคลื่อน การบริหารงาน อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ให้ได้ผลตามข้อสั่งการของประธาน กนป. เพื่อเร่งช่วยเหลือ ยกระดับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม รองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของประเทศ และให้ประชาชนได้ใช้ผลผลิตจากปาล์มในราคาที่เหมาะสมในภาวะ โควิด-19 ด้วย ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง