"อมรัตน์" เผย 4 องค์กร ไม่ร่วมโอนงบแก้โควิด-19

2020-06-04 19:00:51

"อมรัตน์" เผย 4 องค์กร ไม่ร่วมโอนงบแก้โควิด-19

Advertisement

"อมรัตน์" เผย 4 องค์กรไม่โอนงบร่วมแก้โควิด-19 ชี้ ออก พ.ร.บ.ส่งคืนได้เงินอีกกว่า 3,500 ล้าน

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่รัฐสภา นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ร่วมอภิปราย ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 88,452,579,900 บาท ว่า  เป้าหมายการโอนงบกลับเข้างบกลางในขั้นแรกของ ครม.ก่อนหน้านี้ที่เคยตั้งไว้ที่ 100,350 ล้านบาท แต่แล้วกลับโอนได้เพียง 88,000 ล้านบาท คำถามที่เกิดขึ้นคือ 12,000 ล้านบาทหายไปได้อย่างไร และหายไปไหน ตนพบว่า ส่วนที่หายไปไม่เข้าเป้านี้เกิดจากความไร้ประสิทธิภาพและไม่มีความจริงใจในการบริหารจัดการของรัฐบาลไม่น้อยว่า 4,000 ล้านบาท เม็ดเงินดังกล่าวซึ่งควรจะจัดให้โอนคืนมาช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19

นางอมรัตน์ กล่าวว่า สำหรับ 4 หน่วยงานที่ไม่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และรัฐสภา รวมแล้วได้รับงบประมาณปี 2563 ไปทั้งสิ้น 47,716 ล้านบาท  จากมติ ครม. ลงวันที่ 12 พ.ค. 2563 ซึ่งระบุว่า คณะกรรมการกฤษฎีการมีข้อสังเกตว่า หน่วยงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถโอนงบผ่านการทำร่าง พ.ร.บ. ส่งคืนเงินที่ได้เบิกจ่ายจากคลังไปแล้วได้ภายในปีเดียวกัน หากมีความจริงใจและตั้งใจมีส่วนร่วมบรรเทาความเดือดร้อนภายในประเทศ จะสามารถโอนคืนมาได้ไม่ต่ำกว่า 3,500 ล้านบาท น่าเสียใจที่ไม่ได้มีความพยายามที่จะแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาเลย ทั้งที่การแก้ไขเพียงเสนอมาทำเป็น พ.ร.บ. และคิดว่าพวกเราทุกคนจะรีบยกมือผ่านให้ 3 วาระรวด เพื่อให้เงินก้อนนี้ไปถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตามนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมในขณะนั้น ชี้แจงทันทีว่า สภาฯ ยินดีคืนงบประมาณให้ แต่คณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าไม่สามารถตัดงบจากสภาฯ ได้

ทั้งนี้ แม้จะมี ส.ส.ซีกรัฐบาลลุกขึ้นประท้วงการอภิปรายของนางอมรัตน์ที่อภิปรายเสียดสีหน่วยงานภายนอกรัฐสภาอยู่หลายครั้ง แต่นายชวนก็ยังคงให้นางอมรัตน์อภิปรายต่อจนจบ