“หมอชลน่าน” ซัด "บิ๊กตู่" จอมโอนแห่งยุค

2020-06-04 18:25:15

“หมอชลน่าน” ซัด "บิ๊กตู่" จอมโอนแห่งยุค

Advertisement

“หมอชลน่าน” อภิปราย พ.ร.บ.โอนงบ ซัด "บิ๊กตู่" จอมโอนแห่งยุค เปรียบมัดมือสภาฯ ตีเช็คเปล่า โอนเข้างบกลางมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... วาระแรก ตามที่ ครม.เป็นผู้เสนอ วงเงิน 88,452,579,900 บาท

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย(พท.)  ในฐานะผู้ได้รับมอบจากผู้นำฝ่ายค้านให้เป็นผู้อภิปราย กล่าวว่า ไม่สามารถรับหลักการได้ด้วยเหตุผล 2 ประการ 1.หลักการขัดกับหลักประชาธิปไตยและกฎหมายอื่น ซึ่งตามหลักการนำงบประมาณไปใช้ต้องคำนึงถึงหลักความยินยอมของประชาชน เป็นหลักการสำคัญที่สภาต้องตรวจสอบได้ กล่าวคือ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 กำหนดห้ามไม่ให้มีการโอนงบประมาณข้ามหน่วยงานเท่านั้น แม้กฎหมายจะอนุโลมให้โอนงบประมาณ แต่การโอนงบประมาณนั้นต้องเป็นโอนกันระหว่างหน่วยรับงบประมาณด้วยเท่านั้น ซึ่งการโอนงบประมาณเข้างบกลางนั้นจะมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยกฎหมายทันที 2.รายการของการโอนงบประมาณครั้งนี้ต้องเรียกว่า จอมโอนแห่งยุค” เพราะนายกรัฐมนตรีได้ทำการโอนงบประมาณมาแล้ว 4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง  การทำร่างกฎหมายเช่นนี้เหมือนกับการเป็นมัดมือสภาฯและตีเช็คเปล่า หากสภาฯอนุมัติให้ผ่านไป เราจะเป็นสภาจากการเลือกตั้งชุดแรกที่มีรอยด่างว่าถูกมัดมือชกและเห็นชอบกฎหมายโอนงบประมาณที่ไม่ควรเห็นชอบ เพราะไม่มีรายละเอียด หากการพิจารณาวาระ2และ3 ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณอีก ฝ่ายค้านจะโหวตคว่ำอย่างแน่นอน