นายกฯแจงความจำเป็นร่าง พ.ร.บ.โอนงบ 8.8 หมื่นล้าน

2020-06-04 18:20:41

นายกฯแจงความจำเป็นร่าง พ.ร.บ.โอนงบ  8.8 หมื่นล้าน

Advertisement

นายกฯแจงความจำเป็นร่างพ.ร.บ.โอนงบวงเงินกว่า  8.8 หมื่นล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่รัฐสภา  มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษำร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... วาระแรก ตามที่ ครม.เป็นผู้เสนอ วงเงิน 88,452,579,900 บาท  เพื่อโอนงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณต่างๆได้รับตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งเป็นงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น นำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม  ได้ชี้แจงเสนอหลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... พร้อมระบุว่า การพิจารณาในวันนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะถือเป็นภัยพิบัติร้ายแรงของประเทศและเศรษฐกิจโดยรวม ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายในงบประมาณกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนเร่งด่วนต่างๆ ส่งผลให้งบกลางเงินสำรองจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณของหน่วยต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรไปเพื่อสนองตอบการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์ จึงหวังว่าสมาชิกจะให้การสนับสนุนและรับหลักการ เพื่อนำงบฯไปใช้แก้ปัญหาจำเป็นเร่งด่วนอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน