ผอ.รพ.ขอนแก่นขู่ฟ้องกลับปลัด สธ. (คลิป)

2020-06-04 17:05:44

ผอ.รพ.ขอนแก่นขู่ฟ้องกลับปลัด สธ. (คลิป)

Advertisement

ผอ.รพ.ขอนแก่นตั้งโต๊ะแถลงปมเงินบริจาค เตรียมฟ้องกลับปลัด สธ.สั่งย้ายไม่ชอบธรรม

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ห้องแก่นเพชร  รพ.ขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ได้ออกมาระบุถึงเงินกองทุนต่างๆ ที่ได้บริจาคในช่วงปี 2561 โดยเฉพาะเงินบริจาคของมูลนิธิก้าวคนละก้าว จำนวนกว่า 143 ล้านบาท ได้มีการนำเข้ากองทุนเงินพัฒนา รพ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มีระเบียบการใช้เงินอย่างชัดเจน การเบิกจ่ายจะต้องผ่านมติของคณะกรรมการของโรงพยาบาล ทุกคนสามารถบริจาคได้ และไม่มีการโอนหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีนี้ เข้าบัญชีส่วนตัว และมีการลดลงของจำนวนเงินบริจาคในช่วงเดือนมี.ค.-มิ.ย.2561 จึงเป็นที่เข้าใจว่ามีการปฏิบัติตามคำสั่งตามมติ ครม.ว่าไม่ให้มีการรับเงินบริจาค

นพ.ชาญชัย  ได้ชี้แจงข้อกล่าวหาฉ้อราษฎร์บังหลวงว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากไม่เคยมีการเรียกรับเงิน และไม่เคยมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน อีกทั้งถูกกล่าวหาขัดขวางกระบวนการสอบสวนถูกกล่าวหาว่าไม่ไปชี้แจงด้วยตนเอง ขอชี้แจงด้วยเอกสารแทนเพื่อยื้อเวลา ซึ่งความจริงได้ไปให้ปากคำแก่คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงต่อหน้าคณะกรรมการ 5 คน เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563 และขอชี้แจงด้วยเอกสารเพิ่มเติม อีกทั้งยังถูกกล่าวหาว่ามีการข่มขู่พยาน โดยการสอบสวนยังไม่ได้เริ่มขึ้น และไม่ทราบว่าบุคคลใดคือพยาน โดยมีข้อเรียกร้องและข้อสังเกตให้เปิดเผยเอกสารสืบสวนข้อเท็จจริง ที่ชี้มูลว่ามีการฉ้อราษฎร์บังหลวง อีกทั้งการแต่งตั้งรักษาการ ผอ.รพ.ขอนแก่น สามารถตั้งรอง ผอ.รพ. หรือ ผอ.รพ.ในเขตเดียวกันเพื่อรักษาราชการแทนได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการฟ้องกลับ เนื่องจากอาจมีกระบวนการที่เสียผลประโยชน์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการปรึกษาทนายความสำหรับข้อกล่าวหาฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้น ผอ.รพ.ขอนแก่น ระบุว่า  เป็นข้อหาที่รุนแรงเพื่อต้องการให้ถูกย้าย  ขณะนี้ตนกำลังพิจารณาปรึกษากับทนายอาจจะดำเนินการฟ้องกลับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต นอกจากนี้ข้อกล่าวหาที่ว่าขัดขวางกระบวนการสอบสวนและข่มขู่พยานนั้น ไม่เป็นความจริง ที่ผ่านมาตนได้ไปให้ปากคำแก่คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงแล้ว และมีการชี้แจงเพิ่มเติมด้วยเอกสาร 

แท็กที่เกี่ยวข้อง