โฆษก กทม. เผยลอกท่อระบายน้ำรับมือฝนคืบ 95 เปอร์เซ็นต์

2020-06-04 14:25:56

โฆษก กทม. เผยลอกท่อระบายน้ำรับมือฝนคืบ 95 เปอร์เซ็นต์

Advertisement

โฆษก กทม. เผยลอกท่อระบายน้ำรับมือฝนคืบ 95 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าแล้วเสร็จในเร็ววันนี้

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งหารือแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมติดตามงาน ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พบว่า เดือนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยน้อยลงกว่า 90% อาจเป็นผลเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวหลายกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แต่ปัจจุบันได้มีการผ่อนปรมมาตรการ ให้เปิดสถานที่บางแห่งและสามารถประกอบกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มขึ้นโดยกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างไรก็ดีอาจเกิดการติดเชื้อเพิ่มได้ประชาชนและสถานประกอบการหย่อนยานการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด กรุงเทพมหานครจึงได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายความมั่นคง เพื่อตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน เพื่อให้คำแนะนำและกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโควิด-19 ที่อาจระบาดซ้ำ 2 ประการ คือ 1. ทางด้านการแพทย์ โดยพัฒนาระบบการตรวจหาโรคโดยที่ไม่ต้องมาพบแพทย์ ซึ่งเป็นการตรวจผ่านระบบวิดีโอ หรือโทรศัพท์ หรือมีบุคลากรทางการแพทย์ไปเจาะเลือดตามบ้านมาตรวจก่อนแล้วจึงมาพบแพทย์ 2. การเตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. 63 ซึ่งได้มีการพิจารณาถึง 2 แนวทางหลัก คือ การเรียนที่โรงเรียน และการเรียนออนไลน์ ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น คิดว่าส่วนใหญ่ควรเป็นการเรียนในโรงเรียน โดยจะมีการจัดห้องเรียนให้มีจำนวนนักเรียนลดลงตามความเหมาะสม ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือของผู้เกี่ยวข้อง คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะได้รายละเอียดที่ชัดเจน

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำฝน ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม 14 จุด กรุงเทพมหานครได้มีการตรวจสอบระบบระบายน้ำ อาทิ อุโมงค์ระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ และสถานีระบายน้ำ ซึ่งหากดูจากที่ผ่านมาจะพบว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะบริเวณถนนหลักสาย จะมีเพียงบางจุดที่ยังเป็นปัญหาอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ของเอกชน เช่น ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน บริเวณถนนสายรอง รวมถึงบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซึ่งกรุงเทพมหานครต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ได้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ขุดลอกคู คลอง และลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ เพื่อเปิดทางน้ำไหลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมในด้านระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ป 2563 ด้วยการล้างทำความสะอาดทอระบายน้ำ ที่มีความยาวรวม 6,464 กิโลเมตร โดยสํานักการระบายน้ำดำเนินการ 1,950 กิโลเมตร และสํานักงานเขตดำเนินการ 4,514 กิโลเมตร ภาพรวมดำเนินการไปแล้วประมาณ 95 เปอร์ ส่วนการเตรียมความพรอมระบบคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ความยาวรวม 2,760 กิโลเมตร สํานักการระบายน้ำดำเนินการ 1,008 กิโลเมตร และสํานักงานเขตดำเนินการ 1,752 กิโลเมตร ภาพรวมขณะนี้ดำเนินการขุดลอกคลองคืบหนา 92.6% ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำชับให้สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการขุดลอกคู คลอง และลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง